Інформаційні технології в електронній комерції

Реферат

Електронний бізнес. Електронна комерція

 • Категорії та види електронної комерції

 • Ринок електронної комерції

 • Особливості ведення бізнесу в Інтернеті

 • Ключові проблеми в області віртуальних продажів

 • Висновок

  1. ВСТУП

  Починаючи з середини 90-х років у всьому світі спостерігається зростання активності в області онлайнової торгівлі. Слідом за великими компаніями, що виробляють комп’ютерне устаткування в Мережу стали виходити торговці традиційними товарами. З’явилася велика кількість книгарень, магазини компакт-дисків та відеокасет, винні магазини. Зараз практично будь-які товари можна купити через Мережу.

  Кожна з компаній по-своєму й у своїх інтересах використовує нові можливості, надані електронним бізнесом.

  З матеріалів новинних стрічок стає трохи ясно, що саме електронний бізнес і його всілякі прояви набирають популярність, як у всьому світі, так і в Росії.

  Проте електронний бізнес набирає популярність в основному у великих містах Росії, так як рівень інформатизації та комп’ютеризації в нашій країні ще досить низький.

  1. ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ.

  Електронний Бізнес (e-Business) — будь-яка форма бізнес процесу, в якому взаємодія між суб’єктами відбувається електронним способом. Важливо відрізняти електронний бізнес від електронної комерції.

  Електронний бізнес — це спосіб заробітку грошей за допомогою електронних пристроїв. Існує ще одне визначення електронного бізнесу: електронний бізнес — це надання послуг або кінцевого продукту через електронні засоби. Телебачення, телефон, Інтернет є такими.

  Електронний бізнес це — якісно нові технології роботи, які дозволяють компанії досягти конкурентної переваги за рахунок покращення обслуговування своїх клієнтів і оптимізації бізнес стосунків з партнерами. Інтернет-технології є одним з основних, але не єдиним ключовим аспектом в електронному бізнесі.

  Поєднання слів «електронний бізнес» містить головну ідею, тобто зробити формалiзуються, бізнес-операції електронними і перевести їх в Інтернет-середовище. Хоча це здається простим, суть електронного бізнесу не обмежується програмним забезпеченням і комп’ютерами, як традиційне підприємство не складається лише з офісу і копіювального апарату. Реалізація простою і зрозумілою ідеї потребує перегляду всієї моделі ділового обороту. Як і традиційний, електронний бізнес вимагає комплексного підходу, що включає планування і управління, підтримуване технологією, процесами та структурою. У разі електронного бізнесу основна тяжкість підтримки лягає на безпечне і надійне програмне і апаратне забезпечення, мережі, канали зв’язку і, звичайно ж, Інтернет.

  4 стр., 1632 слов

  Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

  ... кодування інформації. Види класифікаторів та їх використання в юридичній діяльності. Організація позамашинної інформаційної бази. Тема 3. Технології захисту інформації Поняття та види комп’ютерних злочинів. ... підсистеми «Законопроект». Електронний інформаційний бюлетень. Бази даних правової інформації ВРУ. Інформаційно-аналітична система «Вибори». Проблеми і перспективи Інтернет-виборів. Тема 8. ...

  Цілі електронного бізнесу відомі — зробити основний бізнес компанії більш рентабельним, саму компанію — більш конкурентоспроможною.

  Вважається, що електронний бізнес включає: продажі, маркетинг, фінансовий аналіз, платежі, пошук співробітників, підтримку користувачів і підтримку партнерських відносин.

  Повнофункціональна система електронного бізнесу — це складний інтегрований комплекс, що включає широкий спектр різних за своєю природою компонентів.

  У систему електронного бізнесу, як правило, входять:

  • Підсистеми обміну інформацією (наприклад, електронна пошта, додатки миттєвої передачі повідомлень і ін)

  • Підсистеми електронного документообігу

  • Підсистеми управління ресурсами компанії (матеріальними, фінансовими, людськими)

  • Підсистеми глобального пошуку даних, збору та спільного використання знань

  • Корпоративні web-представництва, інтегровані з іншими підсистемами компанії

  • Підсистеми електронної комерції (e-commerce) для організації продажів і закупівель

  • Підсистеми взаємодії з клієнтами та партнерами

  • Підсистеми обліку ресурсів (склад, логістика і т.п.)

  Електронна комерція це — один з елементів електронного бізнесу. Вона пов’язана з виконанням функцій маркетингу, включаючи продаж товарів і послуг через Інтернет споживачеві. Електронна комерція (e-commerce) — здійснення продажів / закупівель електронними засобами.

  «електронна комерція»

  Електронна комерція — це прискорення більшості бізнес-процесів за рахунок їх проведення електронним чином. У цьому випадку інформація передається прямо до одержувача, минаючи стадію створення паперової копії на кожному етапі.

  системи для організації роздрібної торгівлі

  Під визначення електронної комерції підпадають не тільки системи, орієнтовані на Інтернет, але також і «електронні магазини», що використовують інші комунікаційні середовища. У той же час процедури продажів, ініційованих інформацією з WWW, але використовують для обміну даними факс, телефон тощо, можуть бути лише частково віднесені до класу електронної комерції. Відзначимо також, що, незважаючи на те, що WWW є технологічною базою електронної комерції, в ряді систем використовуються й інші комунікаційні можливості. Так, запити до продавця для уточнення параметрів товару або для оформлення замовлення можуть бути послані і через електронну пошту.

  21 стр., 10323 слов

  Інтернет (електронна пошта, робота користувача)

  ... електронної пошти. Обєктом дослідження є електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет». Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою. Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, ... доступу (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі. Електронна пошта - типовий сервіс відкладеного зчитування ...

  1. КАТЕГОРІЇ ТА ВИДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

  Поява Інтернету значно здешевило ведення електронної комерції за рахунок низької собівартості передачі інформації і призвело до виникнення її якісно нових форм. Однією з таких форм стали системи рівня «бізнес — бізнес» (В2В) і «бізнес — споживач» (В2С), де ключовим моментом є взаємодія через Web-браузер.

  Системи електронної комерції дозволяють покупцеві не спілкуватися з продавцем, не витрачати час на ходіння по магазинах, а також мати більш повну інформацію. Продавець же може швидше реагувати на зміну попиту, аналізувати поведінку покупців, заощаджувати кошти на персоналі, оренді приміщень.

  Електронний бізнес — будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків з метою створення прибули.

  Електронна комерція є найважливішим складовим елементом електронного бізнесу.

  Електронну комерцію можна розділити на наступні категорії:

  • Бізнес-бізнес (B2B);
  • Бізнес-споживач (B2C);
  • Бізнес-держава (B2G);
  • Держава-бізнесу (G2B);
  • Споживач-споживач (C2C).

  Бізнес-бізнес

  Ця категорія включає в себе всі рівні взаємодії між компаніями. В якості предмета комерції тут може виступати, в принципі, все, що завгодно, починаючи від поставок матеріалів допомогою електронних заявок і закінчуючи складними видами послуг, такі як консалтингові чи аудиторські. Всі банківські послуги для юридичних осіб, здійснювані через інтернет (в основному це стосується здійснення платежів) — це теж сегмент B2B. Причому основні перспективи розвитку електронна комерція B2B має саме в сфері послуг. Це

  Бізнес-споживач

  Основу цієї категорії становить електронна роздрібна торгівля. До напряму B2C можна віднести наступні види електронної комерції: інтернет магазини, банківське обслуговування фізичних осіб через інтернет, інтернет аукціони, онлайн навчання, платне розміщення оголошень в інтернет, торгівля на інтернет біржах.

  Бізнес-держава

  Ця категорія включає в себе взаємодію бізнесу і держави. В принципі, електронний бізнес в цій сфері чимось схожий з B2B, тільки замовником в даному випадку виступає держава. Прикладом можуть служити державні закупівлі, що проводяться за допомогою інтернет, соціологічні та маркетингові дослідження, що проводяться для державних структур, різноманітна соціальна реклама в інтернет, розміщена на замовлення державних органів і спрямована на збереження фізичного та духовного здоров’я нації ..

  Держава-бізнесу

  На даний момент, мабуть, найменш розвинений електронний бізнес, одночасно з цим має великі перспективи, оскільки висновок взаємовідносин держави з бізнесом в інтернет дозволить не лише економити час бізнесу, а й знизити витрати на утримання державного апарату і перенаправити вивільнені кошти на соціальні потреби. Електронний бізнес між державою і бізнесом успішно реалізований у багатьох країнах. Найпоширеніший приклад — це електронна здача звітності контролюючим органам (податкова, статистична звітність).

  8 стр., 3697 слов

  Електронний документ

  ... електронний документ. Предметом дослідження є історія, сучасний стан і перспективи розвитку електронного документа, його специфіка у порівнянні з традиційним документом; особливості створення та організації системи електронної ... змісту людиною чи електронними засобами [1, С. 3]. Електронний документ повинен відповідати ... іншими нормативно-правовими актами. Робота складається з двох розділів. На основі ...

  Споживач-споживач

  Основу цієї категорії становить можливість взаємодії споживачів для обміну комерційною інформацією. Електронний бізнес між приватними особами. Яскравий приклад — інтернет аукціони, консультаційні послуги між приватними особами через інтернет, різноманітні сайти обміну, «барахолки», репетиторство через інтернет. Численні сайти фрілансерів (фотографів, візажистів, косметологів) є, по суті, інтернет магазинами з продажу послуг приватним особам. Художники виставляють свої роботи на продаж в особистих інтернет виставках.

  Найбільш поширені на сьогоднішній день види електронної комерції:

  — Електронний магазин. Останнім часом концепція «електронних магазинів» стає все більш популярною. Зазвичай «електронний магазин» являє собою веб-сайт, на якому є каталог товарів, віртуальна «візок» покупця, на яку «збираються» товари, а також засоби оплати — за поданням номера кредитної картки по мережі Інтернет, по телефону або засобами електронних платежів . Відправка товарів покупцям здійснюється поштою або, в разі покупки електронних товарів (наприклад, програмного забезпечення), по каналах електронної пошти або безпосередньо через веб-сайт по мережі Інтернет.

  — Оренда різного програмного забезпечення — інше нові напрямок електронної комерції стала оренда і так звані «мікроплатежі» — коли за використання якого компонента програмного комплексу з користувача береться символічна плата (кілька центів).

  Цей вид бізнесу отримав розвиток у зв’язку з широким розповсюдженням технології Java, яка передбачає, що необхідні для виконання завдань програмні компоненти підкачуються по мережі безпосередньо з веб-сервера.

  • Продаж інформації — традиційна послуга в галузі електронної комерції Це можуть бути: підписка на бази даних, що функціонують в режимі on-line. Цей вид послуг вже достатньо поширений в Росії.

  — Електронні банки — вид електронної комерції, що набирає обертів, сьогодні. Серед основних переваг електронних банків можна відзначити відносно низьку собівартість організації такого банку (не потрібно орендувати престижні будівлі, не потрібні сховища цінностей і т.д.) і найширший охоплення клієнтів (потенційним клієнтом електронного банку є практично будь-який користувач Інтернету).

  За рахунок цього електронний банк може надавати клієнтам вигідніші, ніж у звичайного банку відсотки, і надавати за нижчу плату більший спектр банківських та інших послуг. Природно, що електронний банк має власні системи безпеки та захисту електронної інформації, такі, як спеціальні картки — генератори випадкових паролів, синхронізуються з паролем на банківському сервері. Це дозволяє створювати унікальний пароль при кожному зверненні клієнта до банківського сервера. Інший, менш дорогий підхід, пов’язаний з використанням персональних смарт-карт, також дозволяють генерувати сесійні ключі. Для більшої ступеня захисту додатково можуть використовуватися і засоби біометричної ідентифікації користувача.

  1. РИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

  Одним з «вимірів», що характеризують багатомірний світ електронної комерції, є тип споживача продукції. Вимоги, що випливають із завдання обслуговування приватних осіб, сильно відрізняються від вимог, що виникають при роботі з корпоративними клієнтами — фірмами і компаніями. Корпоративні клієнти — бізнес-партнери — повинні бути визначені завчасно, розширення їх кола — досить делікатний процес. У той же час доцільність збільшення числа приватних клієнтів не викликає сумнівів — чим більше, тим краще (звичайно, в розумних межах).

  6 стр., 2938 слов

  Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

  ... медичних установ не дозволяють закуповувати сучасну комп'ютерну техніку. У більш вигідному положенні знаходяться приватні структури, що використовують сучасні інформаційні технології для забезпечення належного медичного обслуговування населення - діагностики, ...

  Так, електронний книжковий магазин без жодних попередніх умов повинний приймати замовлення від будь-якого, хто здатний заплатити.

  Які ж типи товарів продаються сьогодні через Web? Помітну частину в цьому списку займають програмні продукти і засоби обчислювальної техніки. WWW грунтується на комп’ютерних технологіях, і для повнокровної роботи з мультимедійними Web-розділами необхідні найбільш сучасні програмні та технічні засоби. Більш несподіваним представляється зліт інших секторів ринку, особливо таких, як подорожі і фінансові послуги.

  Розподіл місць секторів ринку електронної комерції.

  1 нерухомість

  2 комп’ютери і комплектуючі

  3 програмне забезпечення

  4 туристичне обслуговування

  5 звуковідтворювальна апаратура

  6 фінансові послуги

  Сектор програмного забезпечення складають головним чином не засобу, орієнтовані на звичайного користувача, а високотехнологічні системи: комплекси САПР, програми для медицини і промисловості, засобу розробки програмного забезпечення.

  5. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В ІНТЕРНЕТІ

  Серед особливостей (мовці про ефективність), які властиво такого виду бізнесу як електронна комерція можна виділити такі як:

  електронні платіжні системи

  Територіальна віддаленість продавця від покупця більше не перешкода. Не потрібно їздити в інше місто, щоб придбати який — то потрібний товар;

  — Не потрібні витрати на оренду площі для магазину або представництва. Найбільше, на що доведеться витратитися — це покупка хостингу під інтернет — магазин і на купівлю домену. А це в свою чергу звільняє не тільки від додаткових витрат, але і від зайвої тяганини: не потрібно оформляти додаткові документи, чекати візитів різних перевіряючих, також електронний бізнес звільняє від додаткових бюрократичних проблем.

  Електронний бізнес можна автоматизувати, тобто вам не знадобитися продавець, і Вам самим не доведеться цілий день стирчати біля комп’ютера. Покупець може відвідати Ваш інтернет — магазин в будь-який час, двадцять чотири години на добу. Він вибере вподобаний йому товар і покладе його в кошик, після чого оформить замовлення, якщо необхідна передоплата, то і оплатить його. Ви, в зручний для Вас час, отримаєте повідомлення про зроблене замовленні, і Вам залишиться тільки лише відправити товар покупцеві. Не які примудряються настільки автоматизувати бізнес, що самі, грубо кажучи, беруть участь лише в отриманні грошей. Наприклад, Ви знаходите товар іноземною інтернет — магазині, виставляєте такий же, не маючи його в наявності, тільки лише роблячи націнку на товар. У Вас купують цей товар, Ви отримуєте гроші за нього, залишаєте у себе націнку, а за решту суми купуєте товар в зарубіжному інет — магазині, тільки вказуючи не свій адресу, а адресу Вашого покупця. Ось і все! Націнка — це і є Ваша прибуток. Непогано, чи не так? Ви сидячи вдома, не витративши ні рубля провернули таку операцію, на здійснення якої в реалі у Вас пішло б не мало грошей і часу, і товар Вам довелося б купувати оптом, інакше Ви не отримаєте вигоди.

  7 стр., 3472 слов

  Особливості роботи в мережі Інтернет

  ... 1.4 Імена комп'ютерів та служба Кожен комп'ютер в мережі Internet має свою унікальну адресу – чотирьох ... відповідь на запит пароля досить ввести адресу електронної пошти. Це дасть адміністраторам уявлення про ... хто нею керує інтернет кеш комп'ютер посередник Немає однозначної визначення мережі Internet, можна лише ... усіх сил намагається прискорити і оптимізувати роботу з документами. Тому й існує так ...

  Електронна комерція має ще один важливий плюс, це те, що Ви можете вести свої справи з будь-якої точки світу, тим більше що зараз з’явився мобільний інтернет. Хіба не це і є ефективність електронної комерції. Адже за таких умов можна заробити куди більше грошей, і зовсім не обов’язково витративши більше часу, а навпаки заощадивши його.

  Також існує і ряд переваг впровадження е-бізнес системи для вже існуючих звичайних підприємств.

  Впровадження системи електронного бізнесу дозволяє компанії:

  • підвищити ефективність виробничих процесів;

  • скоротити оборотні фондів (відносна дешевизна використання — цей чинник особливо привабливий для малого бізнесу, мережа дозволяє йому ефективно конкурувати з великими підприємствами);

  • виключити посередників;

  • отримати незалежність від кордонів і податків держави: створення інтернет-магазину дозволяє керувати своїм бізнесом в міжнародному масштабі, перебуваючи в будь-якій країні;

  • отримати величезна потенційна аудиторія;

  • застосувати індивідуальний маркетинг і агрегування;

  • здійснювати цілодобові продажу;

  • проводити інтерактивне спілкування з покупцем, дає можливість миттєво реагувати на попит;

  • розміщувати докладну інформацію про пропоновані товари і послуги;

  • отримувати моментальну оплату, проводити стимулювання «імпульсивних» покупок, тобто вчинених під впливом моменту — «захотів — купив».

  • збільшити прибуток

  • знизити витрати

  • оптимізувати внутрішні та зовнішні інформаційні потоки

  • Значно прискорити бізнес-процес (постачання, виробництво, продажу, обслуговування клієнтів)

  • Скоротити складські запаси

  • Знайти нові канали маркетингу та дистрибуції

  • Підвищити якість обслуговування клієнтів і ефективність роботи з дистриб’юторами

  Одна з виграшних сторін електронної комерції — можливість використовувати індивідуальний маркетинг. У його основі лежить відмова від єдиного підходу, зміна товарів і послуг у відповідність з особистими потребами кожного покупця. Такий індивідуальний підхід також називається маркетингом зі зворотним зв’язком або масової індивідуалізацією. Це ефективний спосіб залучити й утримати споживача, перемогти в конкурентній боротьбі. Дані в Мережі можна отримувати швидше, ніж в реальному світі. Технології Інтернету спрощують і автоматизують цей процес.

  16 стр., 7681 слов

  Маркетингова сутність реклами

  ... показалося б нам дивацтвом. Маркетингова сутність реклами. Ринкова економіка, як показує ... реклами - зовнішня, сувенірна, Direct-Mail , реклама в глобальній інформаційній мережі Інтернет . Маркетингова класифікація реклами . Для розуміння реклами ... колективно; загальнонаціональні або регіональні) товарів і/або послуг для широкого споживача ... фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і почини, яка ...

  Можливості електронної комерції вносять наступні нові якісні елементи в сучасний бізнес:

  • Зростання конкуренції;
  • Глобалізацію сфер діяльності;
  • Персоналізацію взаємодії;
  • Скорочення каналів розповсюдження товарів;
  • Економію витрат.

  Зростання конкуренції

  Сучасний бізнес характеризується постійним зростанням глобальної конкуренції та підвищенням рівня вимог замовників. Електронна комерція дозволяє постачальникам підвищувати конкурентоспроможність, стаючи «ближче до замовника». Багато компаній використовують технології електронної комерції для того, щоб пропонувати розширену до-і післяпродажну підтримку, що включає надання докладної інформації про продукт, інструкцій по його використанню і швидку реакцію на претензії замовника. Відповідно, замовник отримує більш високу якість обслуговування.

  Глобалізація сфер діяльності

  Інтернет значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення комерції. Інтернет — глобальний засіб комунікації, не має яких-небудь територіальних обмежень, при цьому вартість доступу до інформації не залежить від віддаленості від неї, на противагу традиційним засобам, де ця залежність прямо пропорційна. Таким чином, електронна комерція дозволяє навіть найдрібнішим постачальникам досягати глобальної присутності і займатися бізнесом у світовому масштабі. Відповідно, замовники також отримують можливість глобального вибору з усіх потенційних постачальників, що пропонують необхідні товари або послуги незалежно від географічного розташування. Відстань між продавцем і покупцем грає роль лише з точки зору транспортних витрат вже на етапі доставки товарів.

  Скорочення каналів розповсюдження товарів

  У багатьох випадках електронна комерція дозволяє істотно скоротити шлях товару від постачальника до замовника. Товари успішно доставляються безпосередньо від виробника споживачеві, в обхід традиційних каналів у вигляді оптових і роздрібних складів і торгових точок. Причиною скорочення каналів розповсюдження є можливість для фірм взяти на себе функції, традиційно виконуються фахівцями проміжних ланок, так як Інтернет володіє більш ефективної можливістю взаємодії з споживачами і одночасно дозволяє відстежувати інформацію про споживачів.

  Особливий випадок — продукти та послуги, які можуть бути доставлені електронним способом. При цьому шлях доставки скорочується максимально. Електронний спосіб широко застосовується для доставки цифрових продуктів індустрії розваг (фільми, відео, музика, журнали і газети), інформації, засобів навчання і ефективно використовується компаніями, що займаються розробкою і поставкою програмного забезпечення.

  Недоліки ведення електронної комерції:

  Товари, які можна замовити з іншої країни електронним способом повинні доставлятися по повітрю залізниці автотранспортом або морем. Митні збори на такі товари утримуються при перетині кордону точно також як і збори на такі ж товари, замовлені звичайним шляхом.

  Проте такі товари як книги, фільми і музичні твори можна оцифрувати і безпосередньо переслати споживачеві. У міру розширення торгівлі по Інтернету, що може призвести до аномальної ситуації. Митний збір може підлягати сплаті із книги або CD-диска при перетині кордону, в той час як їх оцифровані версії, що доставляються безпосередньо споживачам через Інтернет, дозволяють уникнути сплати таких зборів. Ймовірно, з таких товарів при перекладі через Інтернет також важко стягувати і податки (наприклад, ПДВ і податок з продажів).

  7 стр., 3487 слов

  Роль фінансових технологій та їх застосування в Україні

  ... під брендом EasyPay) та online- інфраструктурою (easypay.ua, інструменти електронної комерції та мобільні додатки) [3]; Forpost. Основні види фінансових ... оплату послуг поштових переказів логістичного оператора «Нова Пошта» в електронних грошах [3]; Portmone - online-сервіс прийому платежів, ... мережі; штучний інтелект (ШІ); відкриття API та інтернет речей. На сьогодні у сфері грошових переказів та ...

  Застосування електронних засобів у торгово-комерційної діяльності викликає багато питань правового характеру. Наприклад, таких як: Яке походження товарів електронної торгівлі? У яких випадках товар, доставлений за допомогою електронних засобів, є вітчизняним і в яких — імпортним? Яким чином надходять торговці використовують електронні засоби в тих випадках, коли національне законодавство або міжнародні правові акти щодо торговельних угод наказують необхідність укладення контрактів у письмовій формі, а також подання оригіналів документів або справжніх підписів? Яким чином можна зберегти автентичність переданого повідомлення з тим, щоб кожна зі сторін могла точно судити про ідентичність пославшего повідомлення електронним способом або бути впевненою в тому, що надіслане повідомлення не піддалося спотворенню при передачі? Існування невизначеності в застосовності примусових заходів, і можливості відшкодування щодо контрактів, укладених за допомогою електронних засобів може з’явитися перешкодою на шляху розвитку транскордонної електронної комерції. Іншими словами при використанні електронних засобів, скажемо для укладення контракту або доставки товару необхідні не тільки технічні можливості, а й відповідна правова база.

  6. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПРОДАЖУ

  Для повної реалізації потенціалу електронної комерції має бути вирішено кілька проблем:

  Глобалізація. Потенційно глобальна мережа може зробити ведення бізнесу з компанією на іншому кінці світу настільки ж легким, як якби вона перебувала на сусідній вулиці. Однак це засіб повідомлення не завжди є достатнім. Як компанії на різних континентах можуть переконатися в реальному існуванні один одного або пропонованих ними товарів і послуг? Як компанія може зрозуміти традиції і правила ведення бізнесу в країні, розташованій на іншому боці земної кулі? Як найкращим чином підтримати лінгвістичне та культурне різноманіття глобального співтовариства користувачів? Ці та інші, пов’язані з ними питання є частиною проблеми глобалізації — перетворення глобальної по суті електронної комерції в практичну реальність.

  Договірні і фінансові проблеми. Тут можуть виникнути такі питання, як: на якому етапі контракт між двома компаніями можна вважати укладеним? Який юридичний статус цього контракту? Під юрисдикцію якої країни він потрапляє? Яким чином проводиться і підтверджується оплата, беручи до уваги різницю у фінансових правилах? Які мають бути податки і митні збори на продукт? Яким чином стягувати ці податки і збори?

  Права власності. Для товарів, які поширюються електронним способом і тому легко можуть бути скопійовані, проблема захисту прав інтелектуальної власності стоїть особливо гостро.

  Таємність і безпеку. Ведення електронної комерції у відкритих мережах вимагає ефективних і надійних механізмів, що гарантують безпеку всіх її учасників. Ці механізми повинні забезпечувати конфіденційність, аутентифікацію (тобто можливість для кожної сторони в заключаемой угоді упевнитися в особистості іншого боку) і гарантію того, що сторони згодом не зможуть заперечувати своєї участі в угоді. Оскільки визнані механізми підтримки безпеки засновані на сертифікації третьою стороною, глобальна електронна комерція вимагає наявності глобальних сертифікаційних систем.

  34 стр., 16846 слов

  Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

  Ведуче місце в складі АПК України займає зерно-промисловий комплекс. Він об’єднує галузі, що займаються виробництвом зернових , їхньою заготівлею, переробкою, обслуговуванням сільськогосподарського і що переробляє ланок. Сільськогосподарська ланка уявлена вирощуванням зернових культур. Хлібоприймальні підприємства здійснюють заготівлю і зберігання зерна. В склад ланки ,що переробляє входять ...

  Сумісність інформаційних систем. Повна реалізація потенціалу електронної комерції вимагає універсального доступу — будь-яка компанія і будь-який замовник повинні мати можливість доступу до всіх організацій, що пропонують продукти і послуги, незалежно від їх географічного розташування або особливостей їх інформаційних систем. Це, зі свого боку, вимагає універсальних стандартів взаємодії і сумісності використовуваних для цього коштів.

  Недосконалість законодавства. Розвиток економіки в режимі реального часу, або електронної комерції, має супроводжуватися низкою принципових змін у сфері правового регулювання внутрішньої та міжнародної торгівлі, причому як на рівні міжнародного права, так і національного законодавства держав. У зв’язку зі складністю вирішення цієї проблеми, в області регулювання електронного бізнесу залишається багато недоробок, здатних викликати конфліктні ситуації. Актуальним представляється вирішення питань, таких як які методи координації необхідні для того, щоб оперативно і ефективно відповісти на появу нових можливостей для бізнесу і які існують в даний час для цієї перешкоди, перш за все правові, а також обговорення найбільш ефективних способів їх подолання.

  Тільки при вирішенні даних проблем представляється можливим оптимізувати функціонування системи електронного бізнесу.

  1. ВИСНОВОК

  Електронна комерція останні роки стає важливою складовою життя сучасного розвинутого суспільства. Простота здійснення замовлень, швидкість пошуку необхідних товарів і послуг, широкий вибір наданої продукції — ось той невеликий перелік переваг електронних продажів у порівнянні з традиційною покупкою в магазинах, заради якого їм все більше і більше віддається перевага.

  У зв’язку з цим затребуване удосконалення комп’ютерних технологій, яке веде не тільки до спрощення використання системи віртуальних замовлень, але і до поліпшення якості здійснення операцій, до підвищення надійності надаються за допомогою Інтернет-послуг.

  Незважаючи на зростаючий інтерес до віртуальних продажам, в сфері електронної комерції і сьогодні існує безліч проблем, які ускладнюють нормальне здійснення операцій, дотримання прав укладають електронний договір сторін.

  Робляться спроби вирішення цих проблем, і в першу чергу це важливо зараз, коли перспективи збільшення частки електронних продажів у загальному обсязі ринку на сучасному етапі розвитку бізнесу настільки великі.

  ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛА

  1. http://www.intertech.ru

  2. http://google.ru

  3. http://vcommerce.ru/

  4. http://www.webstarstudio.com