Проектування, розробка технологій та виготовлення лавок

Курсовая работа

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1.1 Ескізи моделей-аналогів

1.2 Дизайн-аналіз моделей аналогів

1.3 Вибір та обґрунтування оптимально го варіанту виготовлення виробу

РОЗДІЛ II. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП

2.1 Вихід ні дані для виготовлення виробу

2. 2 Виконання креслення (ескізу)

2.3 Обґрунтування матеріа лів, інструментів та обладнання

2.4 Специфікація деталей

2.5 Характеристика типів з’єднань

РОЗДІЛ III. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

3.1 Вибір матеріалів

3.2 Технологічна по слідовність виготовлення виробу

РОЗДІЛ IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

4.1 Економі чне та екологічне обґрунтування

4.2 Міні маркетингові дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

На третьому курсі навчання, кожному з нас потрібно виконати курсову роботу. Вона є дуже важливою для нашого подальшого навчання та життя загалом. Завдяки цій роботі ми навчимося об’єктивно оцінювати свої знання, вміння і навички, які ми здобули на заняттях, а також розвинемо у собі конструкторські, креслярські, технологічні та естетичні якості. Будучи освіченими особами, майбутніми вчителями, ми піднімемо на певний рівень просторову уяву, навчимося аналізувати, виділяти основне, вирішувати проблемні ситуації, продумано планувати свої дії та правильно складати їх послідовність.

Обміркувавши різні варіанти робіт, які запропонували нам викладачі, я вибрав для себе тему: «Проектування, розробка технологій та виготовлення лавок». Ця тема для мене є актуальною, оскільки в процесі роботи я зможу ознайомитись і спробувати на практиці виконати різні операції, такі як: різання, стругання, свердління, зварювання, шліфування, а також удосконалити свої знання, вміння та навички, бережливість та загальну культуру праці.

У наш час дуже високо ціниться «ручна робота» та вироби виготовлені своїми руками. З сучасним вибором матеріалів та інструментів можна створити дійсно незабутню композицію чи виріб, який не тільки милуватиме око, а буде зручним у використанні та міцним у надійності.

На сьогоднішній день поєднання таких матеріалів як дерево та метал стало звичайною справою. Це можна пояснити тим, що обробка деревини і металу є одним з найдавніших видів трудової діяльності людини і однією з перших галузей ремісничого виробництва. Деревина як будівельний матеріал застосовується з давніх часів, але порівняно з металом являється недорогим матеріалом.

33 стр., 16388 слов

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

... продукцію, що проектується до виготовлення, її технологічні та якісні ... документи і матеріали об’єднань, організацій, фірм поміщаються після матеріалів обласних ... числа робочих для механічної обробки деталей необхідно знати: річний ... відособлені окремими параграфами. Перший розділ повинен бути теоретичний. У ... дільниці (цеху); - розрахунок чисельності працюючих на проектованій дільниці (в цеху); - ...

Все створене людиною з дерева чи металу завжди мало і має практичне призначення і разом з тим як воно було оздоблене чи прикрашене, виражало сутність самого творця. Сучасність проявляє все більший інтерес до відродження народних традицій, до виробів народних промислів та ремесел.

Отже, я вважаю, що обрана тема є актуальною, оскільки саме про властивості, прийоми роботи, методи обробки та оздоблення виробів піде мова в цій роботі.

Об’єкт роботи — виготовлення лавок.

Предметом дослідження є конструктивні особливості та технологічна послідовність виготовлення лавки.

Мета курсової роботи: удосконалити набуті знання, вміння та навички, оволодіти прийомами роботи на різних верстатах, вивчити техніку виготовлення лавки. Ця робота дозволить оцінити мою підготовленості до майбутньої професії та трудової діяльності.

Завдання курсової роботи:

1. Проаналізувати літературні та інформаційні джерела з теми: «Проектування, розробка технологій та виготовлення лавки»;

2. Розробити ескіз лавки;

3. Правильно підібрати матеріали і технологічне обладнання;

4. Розвинути навички, вміння обробки деревини та металу;

5. Скласти техніко-технологічну документацію;

6. Провести економічне та екологічне обґрунтування;

7. Навчитись захищати свій виріб, шляхом розповіді та пояснення виконання даної роботи;

8. Виготовити виріб (лавки);

9. Прикрасити інтер’єр приміщення.

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1.1 Ескізи моделей-аналогів

Для виконання практичної роботи я обрав 4 моделі — аналоги лавки з яких після аналізу вибираю одну для виготовлення.

Модель-аналог 1 Модель-аналог 2

Модель-аналог 3 Модель-аналог 4

1.2 Дизайн-аналіз моделей

Аналіз варіантів лавки виконую на основі наступних критеріїв оцінювання: Бути надійною у використанні;

 • Бути легкою в експлуатації;
 • Мати низьку собівартість;
 • Мати естетичний вигляд;
 • Мати найпростіші з’єднання;
 • Бути простою у виготовленні.

Модель — аналог 1 — надійна в експлуатації, має естетичний вигляд, складна у використанні та виготовленні, має складні типи з’єднань, високу собівартість, не виконує всі поставлені функції.

Модель — аналог 2- не надійна в використанні та експлуатації, не має естетичного вигляду, проте проста у виготовленні, має низьку собівартість та прості типи з’єднань, не виконує всі поставлені функції.

Модель — аналог 3 — зручна у використанні, надійна в експлуатації, має естетичний вигляд, проте складна у виготовленні, має складні типи з’єднань і високу собівартість, не виконує всі поставлені функції.

Модель — аналог 4 — не зручна у використанні та експлуатації, не має естетичного вигляду, проте проста у виготовленні, має прості типи з’єднань і низьку собівартість, не виконує всі поставлені функції.

Подаю аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів у таблиці 1.1, визначення майбутньої конструкції виробу у таблиці 1.2.

Таблиця 1.1 Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів

Вимоги до конструкції

Нумерація зразків

№1

№2

№3

№ 4

Кількість деталей у виробі

25

12

21

19

Призначення виробу

Декоративно-ужиткове

Декоративно-ужиткове

Декоративно-ужиткове

Декоративно-ужиткове

Матеріал деталей

Сосна та сталь

Сосна та сталь

Сосна та сталь

Вільха та сталь

Складність конструкції деталей

Складна

Проста

Складна

Проста

Надійність роботи у виробі

Висока

Низька

Висока

Середня

Відповідність вимогам пропорційності форми і ліній.

Відповідає

Не відповідає

Відповідає

Не відповідає

Естетичний і оригінальний

Високий рівень

Низький рівень

Високий рівень

Середній рівень

вигляд

Простота і надійність з’єднань деталей

Відповідно до технології обробки з’єднань деталей

Таблиця 1.2 Визначення майбутньої конструкції виробу

Вимоги до конструкції

Номер зразка

Кількість деталей у виробі

№ 3.

Призначення деталей

№1, 2, 3, 4.

Матеріал деталей

№1, 2, 3, 4.

Габаритні розміри виробу

№ 3, 4.

Складність конструкції деталей

№3, 4.

Надійність роботи у виробі

№ 1, 3.

Відповідність вимогам пропорційності форми і ліній

№ 1, 3.

Естетичний і оригінальний вигляд

№ 1, 3.

Простота і надійність з’єднання деталей

№ 3.

1.3 Вибір та обґрунтування оптимального варіанту

Найбільшу кількість позитивних оцінок отримала модель-аналог № 3 і № 4, тому для своєї курсової роботи я обираю саме їх, і розробляю свій оптимальний варіант в якому поєднуються найкращі характеристики третього та четвертого зразків(Додаток А).

Порівнявши елементи конструкцій аналогічних виробів, затрати на процес виготовлення, та виконання всіх поставлених функцій можна зробити висновок: найоптимальнішим варіантом у даному випадку буде виріб, який має надійну конструкцію, найпростіші типи з’єднань, простий у використанні, легкий в експлуатації та з певним естетичним виглядом. Узагальнення вимог та шляхів досягнення цілей під час виготовлення викладено у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 Шляхи досягнення цілей

Вимоги до конструкції

Досягнення цілі

Шляхи досягнення цілі

1. Зберігати свої початкові якості та бути надійною в експлуатації.

досягнуто

Надійність виробу будемо досягати зміцненою конструкцією і якістю виготовлення.

2.Бути простою у виготовленні.

досягнуто

Якщо конструкція буде простою у виготовленні, тоді вона відповідатиме поставленим функціям.

3. Мати найпростіші з’єднання.

досягнуто

Для з’єднання деталей буде використовуватись звалювальне і болтове з’єднання.

4. Бути функціональною.

досягнуто

Надійність, зручність у використанні, легкість в експлуатації досягається в процесі виготовлення.

5. Мати естетичний і оригінальний вигляд.

досягнуто

Реалізація цього пункту вбачає в собі фарбуванням та лакування виробу.

6. Мати низьку собівартість виготовлення.

майже досягнуто

Кількість матеріалу, яка піде на виготовлення виробу складатиме середню собівартість.

7. Відповідати вимогам пропорційності форм і ліній.

досягнуто

Реалізація цього пункту вбачає в собі правильне читання креслення, розмітку те економне використання матеріалів.

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП

2.1 Вихідні дані для виготовлення виробу

конструктивний технологічний лавка економічний

Підбір матеріалів для роботи залежить від призначення, виду та форми виробу. Мій виріб буде мати в собі поєднання деревини та металу. Для виготовлення дерев’яних брусків з отворами, я вирішив використати таку породу деревини як вільха, оскільки вона легко ріжеться,однорідна по щільності,добре імітує інші породи, має гарний вигляд після покриття лаком.

Що ж стосовно металу то для ніжок я використаю трубу діаметром 20 мм. оскільки діаметр дозволяє провести гнуття в умовах навчальних майстерень , та невеликі кріплення ніжок для зміцнення конструкції. Також мені знадобляться кутники 25Ч25 мм. довжиною 400 мм.,з просвердленими отворами, для кріплення дерев’яних брусків та 20Ч20 мм. довжиною 450 мм. та 1600 мм. щоб надати конструкції ще більшої міцності. Отже, лавку я вирішив виготовляти з деревини та металу.

2.2 Виконання креслення

Проаналізувавши всі вироби-аналоги і визначивши конструкцію майбутнього виробу приступаю до виконання креслень.

2.3 Обґрунтування матеріалів, інструментів та обладнання

На основі розроблених креслень деталей перераховую матеріали, інструменти та пристосування, які необхідні для виготовлення виробу:

1. Інструменти:

 • лінійка;
 • рулетка;
 • олівець;
 • крейда;
 • рисувалка;
 • кернер;
 • кутник;
 • штангенциркуль;
 • шліфувальний папір;
 • молоток;
 • пензлик;
 • свердла діаметром 6,5 мм., 10 мм.,7 мм.;
 • електроди;
 • напилки;
 • болти і гайки М6.

2. Обладнання:

 • шліфувальна машинка;
 • ручна електродриль;
 • електрична дискова пилка;
 • круглопильний верстат;
 • рейсмусний верстат;
 • фугувальний верстат;
 • ручна електрофреза;
 • ножівка по металу;
 • болгарка;
 • пристосування для гнуття труб;
 • електрозварювальний апарат.

3. Матеріали:

 • лак;
 • розчинник;
 • фарба (чорна);
 • вільхові дошки;
 • труба діаметром 20 мм.;
 • кутники 20Ч20 мм. , 25Ч25 мм.;
 • металева стрічка.

2.4 Специфікація деталей

На основі обраного варіанту створюю специфікацію деталей, яку подаю у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Специфікація деталей

Позначення

Назва

Кількість

Примітка

Документація

А4

ВВПК.5.01010301.000СК

Складальне креслення

6

Деталі

А4

1

ВВПК. 5.01010301.001

Дерев’яні бруски

8

довжина 1640 мм.

А4

2

ВВПК. 5.01010301.002

Дерев’яні бруски

4

довжина 1610 мм.

А4

3

ВВПК. 5.01010301.003

Ніжки

4

А4

4

ВВПК. 5.01010301.004

Кутники (25Ч25)

4

довжина 400 мм.

А4

5

ВВПК. 5.01010301.005

Кріплення лавки

8

Стандартні вироби

6

ВВПК. 5.01010301.006

Кутники (20Ч20)

4

довжина 450 мм.

7

ВВПК. 5.01010301.007

Кутники (20Ч20)

2

довжина 1600 мм

8

ВВПК. 5.01010301.008

Болт і гайка М6

12

2.5 Характеристика типів з’єднань

Для виготовлення виробу я використовував такі типи з’єднання як болтове і електродугове зварювальне з’єднання.

Болтове з’єднання — це поширений тип рухомого, рознімного, різьбового з’єднання деталей болтом і гайкою. Зазвичай в отвір деталей, що сполучаються, болт вставляється із зазором, і з’єднання здійснюється затягуванням гайки, що створює тиск між деталями та перешкоджає їх розбіжності. Для свого виробу я використав болти М6Ч60 мм. з напівкруглою головкою і відповідними гайками до них, оскільки вважаю це оптимальним вибором у моєму виробі. В загальному процес зварювання — це отримання нероз’ємного з’єднання металевих деталей з використанням сил молекулярного зчеплення. Проте у процесі моєї роботи я використав електродугове зварювання — зварювання, при якому для розплавлення кромок деталей, що сполучаються, використовують теплоту електричної дуги живленої постійним або змінним струмом. Ці два способи з’єднання здалися мені найбільш оптимальними у моєму виробі, і саме тому я їх використав.[1]

РОЗІЛ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

3.1 Вибір матеріалів

Для того щоб створити будь-який виріб, необхідно мати відповідні креслення, схеми конструкції, необхідно знати його форму, розміри, з якого матеріалу він виготовлятиметься, способи з’єднання окремих елементів та інші дані. Один з найголовніших елементів є правильний підбір матеріалу для виробу чи певного механізму, адже саме від цього буде залежати краса, стійкість проти спрацювання та міцність виробу, відповідно й його ж економічна вартість. Тому у своїй роботі я використав поєднання деревини і металу. У виготовленні мною були використані такі технологічні операції, як: вимірювання, розмічання, згинання, різання деревини та металу, свердління, зачищення, зварювання, шліфування та стругання деревини, фарбування та лакування. З перерахованих операцій мені найтяжче було провести розмічання і обпилювання металу.

Розмічання деталей:

Підібравши матеріали для свого виробу я приступив до їх розмічання.

Розмічання — це нанесення на заготовку контурних, осьових і допоміжних ліній відповідно з кресленням. Розмічання — важлива операція, від якої залежить якість виробу.

Під час розмічання я застосовував різні розмічальні і контрольно-вимірювальні інструменти такі як: лінійка, олівець, рисувалка, столярний та слюсарний кутник, штангенциркуль.

Лінії розмітки — наносять на деревину або метал олівцем (рисувалкою) або вістрям відповідного розмічального інструменту.

Вимірювальна лінійка та рулетка призначені для вимірювання розмірів та розмічання деталей. Кутники застосовують для розмічання і перевірки прямих кутів. У них розрізняють п’ятку (колодку) і закріплену в ній під прямим кутом тонку лінійку (перо).

Штангенциркуль — це універсальний інструмент для вимірювання розмірів у межах 0…125 мм., зовнішнього і внутрішнього діаметрів, довжини, товщини, глибини з точністю вимірювання до 0,05 мм. або 0,1 мм., яким я підбирав діаметр труби та свердел для свердління та проводив вимірювання невеликих деталей.

Розмічання великої кількості однакових деталей, а також деталей криволінійної форми здійснюється за допомогою шаблонів. Форма і розміри шаблонів відповідають формі і розмірам деталей, заданих на кресленні з припуском на обробку. При розмічанні шаблон накладають на матеріал і обводять олівцем по його контурах. Застосування шаблонів значно скорочує час на розмічання і підвищує його точність, проте використання цього способу у моєму виробі стало майже неможливим оскільки довжина деталей та інші технологічні операції не давали цього зробити. [ 2,c. 73 — 74]

Обпилювання металу:

Обпилюванням називається операція з обробки металів та інших матеріалів зняттям незначного шару металу вручну напилками або на обпилювальних верстатах. Обпилюванням усуваються похибки попередньої обробки: знімаються задирки і забезпечується необхідна посадка деталей, що сполучаються при складанні. Обпилювання виконується ручними напилками різноманітної форми, розмірів і насічки. За величиною насічки напилки поділяються на драчові, личкувальні та оксамитові. Перші служать для грубих обдирних робіт, решта забезпечують чистішу обробку поверхні. Складністю стала велика кількість деталей з металу, яку необхідно було обробити вручну за допомогою напилків.[2,c. 153]

3.2 Технологічна послідовність виготовлення виробу

Технологічну послідовність виготовлення виробу подаю у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Технологічна послідовність виготовлення виробу

№ п/п

Послідовність Роботи

Ескіз

Інструменти

1

Підібрати потрібну заготовку, з урахуванням припуску на обробку

Рулетка, штангенциркуль, крейда

2

Відрізати заготовку

Болгарка, диск по металу

3

Обпиляти базові поверхні

Лещата, напилки, кутник

4

Розмітити заготовку відповідно креслення

Лінійка, рисувалка

5

Зігнути трубу у розмічених місцях на кут 90є та75є

Пристосування для гнуття труб

РОЗДІЛ IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

4.1 Економічне та екологічне обґрунтування

Розрахунок загальної вартості матеріалів, використаних для виготовлення лавок подаю у таблиці 4.1.

Таблиця4.1 Розрахунок витрат на матеріали

Назва

Одиниці виміру

Ціна(грн.)

Витрата матеріалу

Усього(грн.)

1

Ніжка

м.

19

5,6

106,4

2

Дерев’яні бруски (довжина 1640 мм.)

м 3 .

1000

0,02624

26,24

3

Дерев’яні бруски (довжина 1610 мм.)

м 3 .

1000

0,01288

12,88

4

Кутник 20х20х3

м.

12

1,8

21,6

5

Кутник 25х25х3

м.

12,5

4,8

60

6

Металева стрічка (товщина 3 мм.)

м.

11

0,52

5,72

7

Болт, гайка

шт.

0,55

24

13,2

8

Лак

г.

32

450

16

9

Фарба

г.

19

300

6,33

10

Розчинник

г.

19

75

4,75

11

Кісточки

шт.

2,5

2

5

12

Шліфувальний папір

м.

2,5

1

2,5

Разом

280,62

Затрати на електроенергію:

При розрахунку матеріальних затрат враховано також кількість витраченої електроенергії(Ц2).

Вона включає в себе витрати на:

1. Зачищення на шліфувальній машинці:

Час Т1=1 год.

Потужність П1=190 Вт.

Спожита електроенергія

С1=Т1*П1=1*190=190 Вт.

2. Свердління отворів:

Час Т2=0,5 год.

Потужність П2=750 Вт.

Спожита електроенергія

С2=Т2*П2=0,5*750=375 Вт.

3. Зварювання електрозварювальним апаратом:

Час Т3=1 год.

Потужність П3=4500 Вт.

Спожита електроенергія

С3=Т3*П3=1*4500=4500 Вт.

4. Різання на криглопилковому верстаті:

Час Т4=2 год.

Потужність П4= 2500 Вт.

Спожита електроенергія

С4=Т4*П4=2*2500=5000 Вт.

5. Стругання на рейсмусному та фугувальному верстаті:

Час Т5=1 год.

Потужність П5=2200 Вт.

Спожита електроенергія

С5=Т5*П5=1*2200=2200 Вт.

Фрезерування на ручній електрофорезі:

Час Т6=0,5 год.

Потужність П6=900 Вт.

Спожита електроенергія

С6=Т6*П6=0,5*900=450 Вт.

6. Різання заготовок болгаркою:

Час Т7=0,2 год.

Потужність П7=950 Вт. Спожита електроенергія

С7=Т7*П7=0,2*950=190 Вт.

За час виготовлення виробу використані верстати та електроінструменти спожили електроенергії

С загал. = С1+С2+С3+С4+С5+С6 +С7=12905 Вт.=12,905 кВт.

При тарифі на електроенергію 1,24 грн. за 1 кВт*год. Ціна спожитої електроенергії складає: Ц2=1,24*12,905=16,01грн.

Матеріальні затрати складають:

М 3 =Ц1+Ц2=280,62+16,01+ 1,2= 297,83 грн.

Витрати на оплату праці:

Час виготовлення виробу становить 14 год. Орієнтовно оплата праці робітника (Р р . ) складає 10 грн./год. Затрати на оплату праці приблизно 140 грн. Витрати на амортизацію механізмів складають 0,75 грн. Підрахуємо вартість лавки:

С = М 3 + Рр. + А =297,83+ 140 +0,75 = 438,58грн.

Екологічне обґрунтування:

Для виготовлення даного виробу я використав, екологічно чисті матеріали. Конструкція має не великі деталі, які я зробив з максимально малим припуском на обробку.

4.2 Міні-маркетингові дослідження

На ринку і в магазинах в продажі є подібні лавки. Ціни на них, в залежності від величини і конструкції становлять від 400 до 650 грн.[3]Враховуючі що на виготовлення лавки не потрібно дорогих і дефіцитних матеріалів, а також складного і дорогого обладнання виготовлення їх можна налагодити у невеликих майстернях з невеликими початковими затратами.

Визначення величини прибутку:

Розрахунок величини прибутку виконується, як наслідок реалізації виробу і складає 15 — 25% від собівартості:

П=С х 15%=438,58* 15% = 65,79 грн.

Визначення договірної ціни реалізації виробу:

Цд = 438,52 + 65,79= 504,37 грн.

Отже, рекомендована ціна лавки складає 504,37грн.

Економічні та маркетингові критерії оцінки проекту:

 • необхідність в даному виробі на ринку — середня;
 • собівартість проекту — середня;
 • рівень продажної ціни — середній.

ВИСНОВКИ

Виконання виробу дозволяє сформулювати загальний висновок: У процесі роботи я провів пошук інформації, ознайомився з моделями-аналогами лавок та вивчив наповненість ринку аналогічними товарами, розробив конструкцію власних лавок і технологію їх виготовлення. Ескізи виробу, технологічну карту та іншу документацію можна використати під час проведення уроків трудового навчання, або у процесі гурткової роботи.

Розроблена конструкція може слугувати основою для проектування інших виробів, зокрема диванчика. Такі вироби можна просувати на ринок, як комплект за зниженою ціною. У майбутньому сконструйовані лавки можна удосконалити, запропонувавши спинку, ковані елементи та ін. Важливим пунктом виконання курсової роботи був сам вибір заготовок їх розмітка та обробка.

Після завершення виготовлення виробу маю повне право констатувати, що організаційно-підготовчий та конструкторський етапи були проведені належним чином, так як не виникло ніяких труднощів під час виконання технологічних операцій.

Робота над проектом та кінцевий результат — готовий виріб (лавки) принесли не лише задоволення, а й дозволили поєднати знання з різних предметів, усвідомити свій рівень практичної підготовки.

У процесі випробування було встановлено, що виріб відповідає функціональним, ергономічним, естетичним, технологічним вимогам і може прикрасити будь-яке приміщення: спортзал, хол чи альтанку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Амалицький В.В. Довідник молодого верстатника по деревообробці/ В.В. Амалицький, В.Й.Любченко. — К.: Ранок, 1999. — 239 с.

2. Бобіков П.Д. Виготовлення художніх меблів / П.Д.Бобіков. — К.: Вища школа, 1998. — 288 с.

3. Григорієв М.А. / Матеріалознавство для столярів / М.А.Григорієв.- К.: Ранок, 1998. — 144 с.

4. Майський М.І. Технологія металів і конструкційні матеріали / М.І. Майський. — К .:Урожай, 2003. — 281с.

5. Макієнко М.І.Загальний курс слюсарної справи / М.І. Макієнко. — К.:Вища школа, 1996. — 311 с.

6. Родін П.Р. Металоріжучі інструменти/ П.Р. Родін. — К.: Вища школа, 2004 — 432 с.

7. Танків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева / Б.М.Танків, K.M.Кавас. — Л. Урожай, 1998. — 175 с.

8. Лавка (Меблеві вироби) / ВікіпедіЯ вільна енциклопедія/. Режим доступу -<http://<www.ru.wikipedia.org/wiki>/

10. Різьбові з’єднання/ ВікіпедіЯ вільна енциклопедія /. Режим доступу

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Додаток В