Екологічної сертифікації у росії система сертифікації продукції

Реферат
 • Організаційна структура системи сертифікації.
 • Акредитація органів по сертифікації. — Порядок проведення сертифікації.
 • Инспекционный контроль.
 • Призупинення чи анулювання дії сертифіката.

  Укладання.

  Список літератури.

  Запровадження.

  Нині ми можемо уявити явище присутності особи на одне планеті без інтенсивного впливу його за навколишню природу. Адже колись людина існував, не вносячи ніяких змін у довкілля. Але він розвивався, тим більше були ці зміни. Починаючи з выжженого ділянки землі після розлученого багаття, який кілька років прийме свій початковий вигляд, продовжуючи вирубаними лісами, теж здатні відновитися протягом кількох десятиліть і до того, що маємо нині.

  Ще 50 років тому було просто неможливо уявити промисловий об’єкт Радянському Союзі, сливающий у ріку відходи виробництва. І це дійсно, до певного часу такого явища був. Звісно на той час людина вже вносив в природу істотні зміни, оскільки вже пройшла промислова революція, дорогами бігали вантажівки і автомобілі, по залізничних колій ходили поїзда, повітря літали літаки, морями і річках ходили суду, які працювали на дизельному паливі, бензині чи вугіллі і виділяли у повітря продукти згоряння. Не можна забувати, що її виробництво також ніколи було безвідхідним. Але масштаби були можна з нинішніми й тоді найчастіше люди й не ганялися за надприбутком, забуваючи щодо багатьох негативні сторони справи. Моральний потенціал населення була теж вищою, і люди серйозніше ставилися до свого місця проживання.

  Якщо нашу час, можна побачити, що виробників скоріш хвилює фінансово-економічна сторона своєї діяльності, і не екологічна. Щоб нейтралізувати чи навіть мінімізувати шкідливий вплив відходів багатьох виробництв має бути дороге фільтруюче і очисне устаткування, а деяких випадках його треба ще спроектувати і «зробити. Це витрат мало кого цікавить. Тому річки без риби, у яких що й страшно купатися, повітря, наповнений продуктами згоряння двигунів, грунт, просякнута моторним олією та сміттєзвалища в різноманітних місцях те, чого домовилися нині. Усе це має найгірші наслідки, про деякі з яких ми напевно ж навіть підозрюємо. Наочним прикладом таких наслідків може бути підвищення середньої температури нинішньої осені проти попередніми роками. І те, що до початку грудня не лежить ще сніг. Звісно, можуть і інші причини таких явищ, але виключати можливість цього внаслідок антропогенного впливу, гадаю, не можна.

  8 стр., 3781 слов

  Поверхневий натяг і адсорбція на кордоні вода повітря

  ... поверхневий натяг трьома різними способами Значення динамічного поверхневого натягу Динамічний поверхневий натяг - це зміна поверхневого натягу до моменту досягнення рівноваги. У момент утворення поверхні рідина-повітря ... поверхневого натягу від часу представлена ​​на рис. 4, б. Поверхневий натяг в початковий момент часу близько до поверхневого натягу чистої води. Динамічний поверхневий натяг грає ...

  На погляд, початок істотно на екологію було в часи наших батьків. Приблизно о 50е роки уже минулого століття. Саме тоді стало скорочуватися кількість риби в водоймах, кількість метеликів галявинах влітку, кількість тварин за лісах. Саме тоді зміни було видно буквально з кожним роком. Приблизно о роки екологія і посіла уми багатьох; споглядання того що відбувається змусило їх замислитися над перспективами розвитку та про майбутнє людства.

  Сьогодні знаємо екологію як науку, котра хоча й має порівняно не велику історію, але здобуває дедалі більшу актуальність з кожним роком. Однією з визначень екології є що: екологія — це наука про відносини окремих організмів чи його груп між собою й довкіллям. Предметом вивчення екології є основні закономірності і процеси, властиві всьому органическому світу і впливом геть них неорганічної. Екологія ділиться сталася на кілька напрямів: аутэкология, популяционная екологія, синэкология, глобальна екологія, биоэкология, прикладна і загальна екологія. Кожна з цих напрямів може підрозділятися на підкатегорії. Завданнями екології є:

  • дослідження закономірностей організації життя, зокрема у зв’язку з антропогенними впливами на природні системи;
  • створення наукової основи раціональної експлуатації біологічними ресурсами;
  • прогнозування змін природи під впливом діяльності;
  • збереження довкілля людини.

  У цьому роботі хочу розглянути явище екологічної сертифікації виробництв, має велике значення у забезпеченні сприятливою екологічної обстановки й подальшого існування нас стало на планеті.

  Основними цілями екологічної сертифікації є:

  • підвищення якості продукції з допомогою умов відкритої вільної конкуренції підприємств на єдиному ринку

  товарів та послуг з урахуванням інформацію про рівні екологічної чистоти продукції;

  • захист споживача від недобросовісної діяльності виготовлювача продукції;
  • підтвердження показників, визначальних якість ( далі — показників якості) продукції частини екологічної чистоти;
  • сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;
  • спонукання фірм, минулих і бажають пройти екологічну сертифікацію, саморозвиватися у виробництві та реалізації екологічно якісної продукції.

  Історія розвитку екологічної сертифікації.

  Відповідно до 31 статті закону РФ «Про охорону навколишнього середовища» від 10 січня 2002 року N7-ФЗ екологічна сертифікація проводиться з метою забезпечення екологічно безпечного здійснення господарської та іншої біля Російської Федерації. Екологічна сертифікація то, можливо обов’язкової чи добровільної. До набрання чинності Закону РФ «Про технічному регулюванні» від 27 грудня 2002 року №84-ФЗ проведення екологічної сертифікації регламентувалося законами РФ «Про сертифікації продукції та послуг» № 154 -ФЗ від 31.07.98г, «Про захист прав споживачів» № 2-ФЗ від 09.01.96г, «Про стандартизацію» № 211-ФЗ від 27.12.95, і навіть «Правилами з проведення сертифікації Російській Федерації» №3 від 16.02.94г, «Правилами сертифікації робіт і у Російської Федерації» 1997 р.

  Згідно із Законом РФ від 27 грудня 2002 року №84-ФЗ «Про технічному регулюванні» сертифікація — це форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності об’єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів чи умовам договорів.

  2 стр., 936 слов

  Основи стандартизації, сертифікації та метрології

  ... 24 Додаток 2 ............................................................................. 26 Введення. Стандартизація, метрологія і сертифікація є інструментами забезпечення якості продукції, робіт і послуг - важливого аспекту багатогранної комерційної ... захист прав споживачів В»,В« Про стандартизацію В»,В« Про сертифікації продукції та послуг В»,В« Про забезпеченні єдності вимірювань В»створили ...

  Під час проведення екологічної сертифікації підтверджується відповідність об’єкта сертифікації встановленим природоохоронним нормам та санітарним вимогам екологічну безпеку, встановленим у технічних регламентах, стандартах, технічних умовах виробників чи інших технічних чи нормативні документи. Нині обов’язкова екологічна сертифікація може здійснюється лише при підтвердженні відповідності вимогам загального технічного регламенту з питань екологічної безпеки й ввозяться порядку, визначеному Урядом Російської Федерації. Вимоги загального технічного регламенту обов’язкові до застосування і дотримання щодо будь-яких видів своєї продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації.

  З огляду на, що відповідний технічний регламент і Порядок робіт доки прийнято, здійснюється лише добровільна екологічна сертифікація. Раніше до об’єктів обов’язкової сертифікації ставилися підприємства оборонних галузей.

  Обов’язкова і добровільна екологічна сертифікація промислових об’єктів, технологічних процесів, продукції і на системам управління навколишнім середовищем переважно здійснюється з 1997 р. у межах Системи обов’язкової сертифікації екологічними вимогам (РОСС RU.0001.01 ЭТОО).

  Початок створення Системи сертифікації екологічними вимогам було з реалізацією Закону РФ «Про захист прав споживачів» від 07.02.92 р. №2300-1 і укладанням у квітні 1993 р. «угоди про взаємодії Мінприроди Росії і близько Держстандарту Росії у працях з стандартизації, метрології і сертифікацію у сфері регулювання використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища проживання і екологічну безпеку продукції і на технологічних процесів».

  Надалі, у зв’язку з Указом Президента РФ від 19 серпня 1993 р. № 1267 «Про особливості приватизації і додаткові заходи державного регулювання підприємств оборонних галузей промисловості» і Постановою Уряди Російської Федерації від 27 березня 1994 р. № 223 «Про сертифікації безпеки промислових і дослідно-експериментальних об’єктів підприємств і закупівельних організацій оборонних галузей промисловості, використовують екологічно шкідливі і вибухонебезпечні технології», укладено «Угоду про взаємодії Мінприроди Росії, Держстандарту Росії і близько Госкомоборонпрома Росії у роботу з сертифікації екологічну безпеку виробництв, підприємств і закупівельних організацій оборонних галузей промисловості». З урахуванням зазначених документів Мінприроди Росії доручено вимоги, і порядок сертифікації екологічну безпеку виробництв, підприємств і закупівельних організацій оборонних галузей промисловості, використовують вибухонебезпечні технології; і навіть перелік екологічно шкідливих технологій, використовуваних на промислових і дослідно-експериментальних об’єктах підприємств і закупівельних організацій оборонних галузей промисловості, використовують вибухонебезпечні технології, з огляду на вимоги по сертифікації екологічної безпеки й терміни цієї сертифікації на зазначених об’єктах.

  6 стр., 2632 слов

  Технологія виробництва продукції птахівництва

  ... вирощування молодняку. Племінна робота є важливою складовою частиною загального технологічного процесу виробництва продукції птахівництва на промисловій основі. В Україні створено систему племінних господарств, в ... і кормових ресурсів за експлуатації старого обладнання зумовлюють високу собівартість продукції птахівництва і низьку її конкурентноздатність. Головною перевагою нового обладнання є те, ...

  З метою реалізації даних доручень Госкомэкологией РФ розробили основні тези і нормативні документи майбутньої Системи сертифікації. Відповідно до пунктом 2 статті 5 Закону Російської Федерації «Про сертифікації продукції та послуг» Держстандарт Росії Постановою від 01.10.96 N 66-А зареєстрував у державному реєстрі Систему обов’язкової сертифікації екологічними вимогам, і знак відповідності Системи за номером РОСС RU.0001.01ЭТОО. Нині Система перебуває у ведення МПР РФ.

  Основними цілями Системи є сприяння:

  • реалізації обов’язкових екологічних вимог природоохоронного законодавства під час розміщення, проектуванні, будівництві й експлуатації підприємств, споруд;
  • впровадженню екологічно безпечних технологічних процесів, устаткування й виробництв;
  • забезпечення екологічну безпеку довкілля під час розміщення, переробці, транспортуванні, ліквідації і похованні відходів виробництва та споживання;
  • запобіганню забруднення і засмічення об’єктів довкілля під час виробництва, експлуатації та ліквідації всіх видів продукції;
  • запобіганню ввезення країну екологічно небезпечної продукції, технологій, відходів, послуг;
  • інтеграції економіки нашої країни світовий ринок і виконання міжнародних зобов’язань Росії.

  Проблеми обов’язкової екологічної сертифікації

  Ні кому як відомо, що проблеми екології стають дедалі більше значимими. Цьому передусім сприяє усвідомлення багатьма людьми необхідності контролювати свою життєдіяльність із метою зниження несприятливого на довкілля. Багато держав приймають програми заходів для поліпшення існуючої екологічній ситуації. Росія виняток. Не недавно, у грудні, з’явився нового закону «Про захист довкілля», у якому визначено основи державної політики у сфері охорони навколишнього середовища. Стаття 31 цього закону присвячена екологічної сертифікації.

  Як відомо, сертифікація то, можливо обов’язкової і добровільної. Що стосується добровільної екологічної сертифікації особливих питань немає, оскільки кожен бажаючий може знайти провести її за будь-яким показниками, які лише визнає потрібними. Складніше ситуація з обов’язкової екологічної сертифікацією тому, яку проводять на підставі запроваджених показників і нормативів.

  Існуюча нормативна база представленій у основному відповідних Держстандартах. Проте хоч системою ГСС передбачено введення у текст стандартів екологічних вимог (ГОСТ Р 1.0-92 п. 5.5, ГОСТ Р 1.5-92 в.п. 7.2.1, 7.2.2,7.2.5,7.2.6 та інших.), діючі стандарти у абсолютній більшості випадків немає розділу «Вимоги охорони навколишнього середовища». Ще однією проблемою є виділення з загальної маси показників екологічних показників. Наприклад, обумовлена для великої кількості найменувань продукції стійкість забарвлення не сприймається як екологічний показник, хоча відомо, що погане закріплений барвник як погіршить зовнішній вигляд вироби, а й здатний надавати несприятливий вплив на довкілля. З іншого боку, існує низка екологічних показників, які взагалі прописані в Держстандартах. Зокрема зміст азокрасителей з урахуванням заборонених амінів, наявність цілої низки важких металів, виділення летючих і пахучих речовин, зміст пестицидів й інших. Виходом із ситуації, очевидно, може бути використання закордонного досвіду. Зокрема для текстильної та легкій промисловості введення у ролі обов’язкових окремих вимог екологічного стандарту ОЕКО-ТЕХ 100. Цей стандарт вже знайшов стала вельми поширеною у багатьох країни. З іншого боку, його вимоги, і норми багато в чому підлягають корекції з поточних відомостей за тими або іншим суб’єктам екологічним показниками (наприклад, постійне розширення переліку барвників викликають алергію), що дозволить своєчасно послуговуватися останніми досягнення й несподівані відкриття у сфері екології.

  3 стр., 1077 слов

  Еще раз об инерции, инертности и инертной массе

  ... же точки зрения, т.к. она совпадает со взглядами великих ученых Г.Галилея и И.Ньютона. ИНЕРТНОСТЬ А вот об инертности тел мнения авторов расходятся, но их можно свести к четырем ... что при этом окружающие тела испытывают противодействие со стороны данных тел, т.к. в силу инертности данные тела стремятся сохранить скорость движения неизменной. Значит, причиной противодействия является ...

  Існує невизначеність та до нових норм щодо окремих екологічним показниками, ні з переліком продукції, підлягає обов’язкової екологічної сертифікації.

  Нині для продукції текстильної та легкій промисловості існує номенклатура продукції, стосовно них законодавчими актами РФ передбачена обов’язкова сертифікація. Оскільки Закон «Про захист довкілля» прийнято недавно, дана номенклатура не враховує продукцію, що підлягає обов’язкової екологічної сертифікації. Для виходу з цієї ситуації можна використовувати вже затверджену номенклатуру, однак через технічної складності проведення випробувань екологічними показниками неможливо піддавати сертифікації всю продукцію, зазначену у ній. На думку, необхідно обмежити обов’язкову сертифікацію продукцією дитячого асортименту, і навіть продукцією, має безпосередній контакти з шкірою людини, а іншої продукції передбачити декларацію відповідності екологічним вимогам.

  Наступним перешкодою по дорозі обов’язкової екологічної сертифікації є розбіжності між різними організаціями, здійснюють сертифікацію продукції.

  Наведений вище приклад по стійкості забарвлення майже напевне буде оскаржений органами по сертифікації ГОСТ Р, оскільки зачіпає їх сферу діяльності — оцінку відповідності обов’язковим вимогам стандартів. Оцінка змісту вільного формальдегіду в текстильної продукції — область інтересів санепіднагляду. В наявності конфлікту інтересів. Проте ще можна порушити питання — невже зміст формальдегіду у продукції шкодить лише здоров’ю людини, а стійкість забарвлення важлива лише зовнішнього вигляду виробів? Звісно немає. Наявність формальдегіду чи токсичного з’єднання перетворені на красителе, безумовно, впливає на довкілля, що у процесі прання можуть потраплятимуть у воду, цим забруднюючи її (або за утилізації отслужившей свій термін продукції, під час спалювання забруднюючи повітряний басейн).

  З іншого боку, ту чи іншу з’єднання, будучи безпечним в людини, може завдавати шкоди навколишньому середовищі, і той аспект взагалі береться до проведенні випробувань органів санепіднагляду. Ще однією аргументом на користь передачі екологам невластивих медикам функцій, за оцінкою відповідності екологічним показниками, може бути те що, що у всіх розвинених країн немає звичаю відокремлювати людини від довкілля. Приклад цього — системи сертифікації, що функціонують у Європі США перевищив на відповідність технічним вимогам, і на безпеку для довкілля.

  5 стр., 2253 слов

  Сучасні інформаційні технології та безпека життедіяльності людини

  ... і регулює інформаційні відносини в суспільстві, зокрема проблеми таємниць, зосереджених в електронних носіях. Вплив психологічної особливості людини на забезпечення безпеки життєдіяльності Психологічні аспекти безпеки традиційно пов'язують ... опинялися інтереси держави і ЇЇ інститутів, тоді як потреби та інтереси людини відсувалися на задній план. У більш вузькому розумінні це поняття пов'язували ...

  Усе сказане вище дозволяє говорити, що ті самі показники може бути позиционированы як і екологічні, як і показники якості. Тут обґрунтовано постає запитання, а чи не розширити чи перелік показників для