Соціального страхування Швеції outline Система соціального страхування Швеції 13 Освіта у Швеції

Курсовая работа

Первые злодеи и рыбаки стали появляться на окраине Нинишной Швеции и были повсюду в гости в эпоху талантливых ледяных обитателей, проклявших скандинавскую пирамиду на тысячелетний багаж. Найраннішим свідченням присутності людини на території сучасної Швеції є стоянка, знайдена поблизу Мальме, що датується 8000 роком до н.е. Поселення, де основою існування людини вже були землеробство і скотарство, відносяться до пізнього кам’яного віку (2500-1800 р. до н.е.) Від цього часу збереглися наскальні малюнки, печери, могильні кургани. Бронзовий вік (1800-500 р. до н.е.) залишив свідчення торгових зв’язків з Центральною Європою і Британськими островами, докази високого розвитку мистецтва і ремесла. Залізний вік, починаючи з VI в. до н.е., відзначений контактами з кельтами в Європі. Період з І по VІ століття історики називають Римським залізним віком. Це час тісних зв’язків Швеції з Римською імперією.

Раннє середньовіччя (VI — IX ст. н.е.) — період формування шведської держави. Як стверджують дослідники, воно утворилося в результаті того, що плем’я свеев, що мешкало на озері Меларен у Середній Швеції (нині історична область Свеаланд) скорило інші місцеві племена, у тому числі гетов, що населяли провінцію Геталанд, розташовану південніше. Близько 800 р. на озері Меларен було засноване перше шведське місто Бирка, що швидко стало одним з великих торгових центрів на Балтиці; торгові зв’язки простиралися аж до Візантії й Арабського халіфату на сході і Франкскої держави на заході. Звідси починалися походи вікінгів. Загони авантюристів — купців і морських розбійників (по-скандинавськи «вікінг» — мешканець заток, що промишляє в затоках), що отримали в Західній Європі назву «нормани» («північні люди»), на Русі й у Візантії — «варяги», у Фінляндії — «руотсі» (звідси багато дослідників виводять назву Русі, оскільки відомими в історії князями на нашій батьківщині були саме скандинави — Рюрик і його нащадки), здійснювали набіги на сусідів, що населяли південно-східне узбережжя Балтійського моря і берега Фінської затоки. VIII — X ст. були періодом бурхливої експансії, що призвела до колонізації і створення великого володіння вікінгів.

До середини XII в. Швеція стала єдиною державою під управлінням короля. Кілька правителів встигли змінити один одного, перш ніж у результаті завоювання датчанами частини Швеції в 1387 р. трон посіла королева Данії Маргарита. Затем, как только правительство Норвегии было короновано, три земли были объединены под датской короной. Эта об’днання, именуемая Калмарской унией, распространилась по автору столицы под напором активной поддержки шведов. Проявивши себе в боротьбі за незалежність дворянин Густав Ваза (або Васа) у 1523 р. був обраний королем Швеції. У період його правління країна стала сильною єдиною монархією. З його ініціативи в 1544 р. була скасована традиційна виборність королів, і корона з цього моменту могла переходити тільки в спадщину.

14 стр., 6501 слов

Прибуток, його суть види та роль у ринковій економіці

... навпаки. Кількісно прибуток - це різниця між доходом від реалізації продукції та сукупними витратами на її виробництво. В умовах ринкової економіки він на рівні підприємства виступає як безпосередня ... Ключові слова: ЗМІСТ Реферат Вступ 1. Теоретичні основи прибутку підприємства 1.1 Економічний зміст прибутку та його функції 1.2 Класифікація видів прибутку та їх суть 2. Роль прибутку у формуванні ...

Протягом XVI — XVII ст. Швеція здійснювала активну військову політику. Период количества войн со стороны России и Дании за панування в Прибалтике в период непрерывных перемен и забастовок. Захоплення території Інгерманландії, Естонії, Ліфляндії, Польщі, а також частини німецьких земель до кінця XVII в. перетворив Швецію у величезну імперію. У результаті повного розгрому шведів Петром I під Полтавою і поразки в Північній війні 1700-1721 р. Швеция потеряла много володинов и отдала России свои Прибалтийские провинции и Захид Карелию, в том числе и Выборгскую крепость. Фінська війна між Швецією і Росією (1808-1809 р.) закінчилася повною поразкою шведської армії. Росія окупувала не тільки всю Фінляндію, але і частину Північної Швеції.

У 1809 р. після смерті Карла ХIII, у якого не було дітей, рід Гольдштейн-Готторп, якому призначено було стати останньою шведською королівською династією, припинив своє існування. Швеція знову встала перед проблемою вибору престолонаслідника. В умовах війни, що почалася, між Францією й Англією для збереження нейтралітету, якого Швеція намагалася дотримувати після укладання миру в 1809 р., і щоб уникнути війни з Наполеоном кращим політичним рішенням було обрання королем французького маршала Жана Батисту Бернадота, що був, по деяким даним, всановленний Карлом XIII. Він отримав ім’я Карл ХIV Йохан. Усупереч надіям шведів з його допомогою відвоювати в Росії Фінляндію, новий король пішов на зближення з царем Олександром I.

Останніми бойовими діями шведів були короткі війни з Данією і Норвегією за приєднання Норвегії до Швеції (Шведсько-норвезька унія — 1814-1905 р.).

Починаючи з 1814 р. Швеція не брала участь у воєнних діях. Во время Первой мировой войны Швеция лишилась своего нейтралитета, сделав его похожим на другого.

У 1952 р. Швеція, Данія, Норвегія й Ісландія утворили Північну раду.

У 1995 р. Швейцария стала равноправным членом Европейского Союза, провозгласив этот статус основополагающим принципом нейтралитета в новой политике ответных внешнеполитических действий. В наши дни есть большое количество шведов на биржах и практиках в сфере услуг или промышленного маркетинга. Шведський уряд славиться своїм справедливим ставленням до трудящих. Средняя зарплата по стране еще важнее, и шведы тратят больше денег в стране, а не жители мира.

Історія сучасної шведської державності почалася з прийняття 1809 р. пер­шого конституційного акта — так званої форми правління. Весь акт иногда называют конституционным, чтобы объяснить смысл изменения и юридическую форму небольшого акта, введенного в прошлом веке. Це акти про престолонаслідування (1810 р.), про свободу друку (1812 р.) і про парламент (1810 р.).

Зловоние будет приветствоваться парламентом на основе большого количества квалифицированных голосов. Само превосходство избранных актов над мыслью об официальных ключах было одобрено теми, кто первым был первой конституцией Швеции. З часом більшість із цих актів кілька разів змінювалася і доповнювалася, однак складові конституції Швеції номінальне залишалися тими ж. На сьо­годні чинну Конституцію цієї держави складають прийняті парламентом у лютому 1974 р. “Форма правління”, “Акт про парламент” і “Акт про свободу дру­ку”. Саме цей рік вважається роком прийняття Конституції Швеції, четвер­тою складовою якої є “Акт про престолонаслідування” 1810 р. зі змінами і до­повненнями.

5 стр., 2129 слов

Нові технології в будівництві

... технології з ефективнимутеплителем. Ця конструкція є також кращої за співвідношенням "ціна-якість". Сьогодні 80% населення США, Канади, Норвегії, Швеції, Фінляндії будують саме ... будинку, а чи не в квадратної сірої коробці. Та й тепер для будівництві непотрібна була велика будівельний ... будинок можна спокійно залишати без опалення в зимовий період, і не було за стан внутрішнього оздоблення: вона ...

парламентарна монархія

однопалатний парламент

Уважать заслуги так называемых омбудсменов, которые преданы парламенту для защиты прав людей. Її слід також віднести до форм парламентського контролю за органами виконавчої влади. омбудсмен также широко проверяет характер и степень участия судей и организаций в системе саморегулирования. Знаменно, що саме Швеція є «батьківщиною» інституту омбудсмана: він уперше виник тут ще на початку XVIII ст. На сьогодні Риксдаг строком на чотири роки обирає чо­тирьох омбудсманів, кожен з яких займається контролем в окремій сфері публічної діяльності (один із них контролює так звану військову адмініс­трацію).

Усилия омбудсмена дали право законодательным инициативам в Рикстази, что в целом необычно для других стран, определяемых государственным институтом.

Главою держави є монарх — Король. Як означал, самое важное йо в обладании сферой, согласно тому времени, создание нановетов. Зокрема, Король повністю відсто­ронений від участі у формуванні уряду.

Виконавчу владу здійснює уряд — Кабінет Міністрів, «Уряд керує державою. Він несе відповідальність перед Риксдагом». Процедура формирования округа должна соблюдаться, потому что на заседании риксдага грабят главу района за то, что он сам предложил главу парламенту. Когда глава риксдага переходит к реальной структуре политических сил партии, он был в парламенте. Prem’єr-ministr viznacha uryad Склад, члены которого могут закаливаться риксдагом. Риксдаг может направить суду вотум недоверия. Со стороны поющих умов мы можем принять решение об освобождении парламента. Кабинет министров отвечает за базовое питание социальной, экономической и политической жизни страны за вкусом ее реальных полномочий.

Вищим судом загальної юрисдикції є Верховний Суд, до складу якого вхо­дять не менше 22 членів (радників юстиції).

Все члены Верховного суда, а также все другие местные судьи представляют приказ. До системи загаль­них судів також включені апеляційні і окружні суди. Існує також розвинута система адміністративної юстиції на чолі з Верховним адміністративним су­дом. Особливе місце в державному механізмі належить канцлеру юстиції. Ос­танній не входить до складу уряду, хоча пов’язаний з ним організаційно. Канцлер порушує кримінальні справи за обвинуваченням у вчиненні поса­дових злочинів членів Верховного Суду і Верховного адміністративного су­ду, здійснює контроль за виконанням законодавства про свободу засобів ма­сової інформації, а також реалізує деякі наглядові функції, зокрема стосов­но адвокатури.

унітарною державою

Первое поселение людей на территории оживленного места були появилось на острове Стадсхольмен — одном из 14 островов, на котором есть место. История Стокгольма известна до 1252 года, и даже с 13 века он стал постоянной резиденцией шведских королей. Остаточно Стокгольм став столицею шведської держави після розірвання в 1523 році Кальмарской унії (що об’єднала Норвегію, Данію, Швецію і Фінляндію).

3 стр., 1380 слов

Управління скаргами замовників

... зрозуміли, що втрати від догляду незадоволених клієнтів свідомо будуть ще більше. Служба управління маркетингом фірми визначає цільовий ринок, ... зі скаргами в мережі готелів Promus 22 5. Система обслуговування клієнтів в Microsoft 23 6. Організація роботи Service Desk 25 7. Висновок 27 8. Програма «Робота ... від покупки, значить, Ви втратили його, а також його друзів і знайомих. Скарга може стосуватися ...

Раніше релігійним і політичним центром Швеції було місто Упсала (Стара Упсала), що згоріло в 1245 році. Стокгольм был построен из университетских прототипов на берегу озера Меларен, которое находится на дне Балтийского моря. очевидно, что он был стратегически расположен еще более стратегически: место быстро развивалось и перерастало в интенсивную торговлю с европейскими странами.

Гамла Стан — це дійшовший до наших часів Стокгольм XVII віку. Саме до цього періоду відноситься більшість будівель Старого міста. На острове, куда не пришли ни машины, ни современность, произошло много изменений. Главный памятник Старого города — Королевский дворец, вдохновленный в 1754 году грандиозным убранством эпохи барокко. немного сложно рассказать местным жителям о мэре, который живет недалеко от хижин Його. Сама стара примара Стокгольма — чорний чернець Гидеон. У 800 році корабель ченця потрапив у шторм і розбився. Во время Ченци-францисканской катастрофы, спустя 400 лет, был проведен монастырь. В наши дни появилась новая коммерческая команда, которой и по ночам славится мэр Ченца, которые занимаются услугами по документам и тупы. Немного истории, можно услышать богатые церкви и дворцы Стокгольма.

Варто попросил подию в Стокгольме, ничего себе, что породило все народы мира с термином цикавим. Мова йде про «стокгольмський синдром». Термин Винник Цей в результате террористического акта в шведской столице в начале 70-х годов ХХ века. Два террориста сели в похищенный ими банк с пригоршней наличных денег. Они не носили на руках эти злые наручники, но все же могли это делать. У результаті заручники встали на захист терористів і навіть чинили опір спробам поліції звільнити їх.

Темпи приросту ВНП в індустріально розвинених країнах знизилися під впливом азіатської кризи в середньому на 1%. Небольшая часть рынков в кризисных регионах составляет не более 3% шведского экспорта, и прямой поток в шведскую экономику из-за потери этих рынков незначителен. Основна проблема для шведських компаній – стрімке зростання експорту дешевої (після знецінення національних валют) продукції з кризових азіатських країн і, відповідно, загострення конкуренції на світових ринках. Новым моментом в развитии швейцарской экономики стало растущее значение внутренней жизни. У 1993-97 р. темпи щорічного приросту внутрішнього попиту зростали від 3,2% до 2%. У 1998 році збереглася така динаміка.

Економічна криза 1991-93 років призвела до вимивання з виробництва застарілих технологій і устаткування, до прискореного відновлення основних виробничих фондів у шведській промисловості (більш 40% росту інвестицій).

У післякризовий період зростання виробництва було досягнуте у значній мірі за рахунок росту продуктивності праці – одна з причин щодо скромних успіхів уряду в боротьбі з безробіттям, незважаючи на те, що в окремі післякризові роки ріст ВНП досягав 3,9%. Промисловые выробницкие на базе обновленной технической базы дополнительный чиновник экономики Швейцарии, строящий адаптацию для роботов на рынке в виду растущей конкуренции. У цьому ж напрямку працює і політика інтенсивного вкладення коштів у НДДКР (3,3% від ВНП).

7 стр., 3347 слов

Европейский Банк реконструкции и развития

... компании переходят из государственной в частную собственность. Действуя как коммерческий банк и банк развития, ЕБРР предоставляет средства для частных предприятий или предприятий, которые могут быть приватизированы, а также на ... учреждениями (МФУ), такими, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Международный валютный фонд. Вместе с тем он играет свою уникальную роль, и у него иные (в ...

По мнению экспертов, Швейцария вошла в болото «среднерыночного развития» по американскому типу, где экономика растет темпами экономического роста. У найближчі три-чотири років приріст ВНП Швеції буде знаходитися в межах 2-3%. Для умов високорозвиненої економіки це гарні показники росту.

20 вересня 1998 р. відбулися вибори в риксдаг. Найбільше число голосів виборців, і право сформувати уряд одержала Соціал-демократична робоча партія Швеції (СДРПШ) – 36,6% голосів (131 мандат); опозиційна Помірна коаліційна партія (ПКП) набрала 22,6% (81 мандат); Ліва партія (ЛП) – 12% (43 мандата); Народна партії-ліберали (НП) і Християнські демократи (ХД), що входять у буржуазний блок – 4,7% і 11,8% (17 і 42 мандата).[5] Міжнародна проблематика практично не пролунала ні в маніфестах, ні в передвиборній кампанії в цілому. От «шестнадцати голов за швейцарскую еду» до того, как можно лишить еды швейцарской политики в Соединенных Штатах и ​​учрежденной ЕДК, для борьбы с глобальными угрозами природы и имперской политики. Можна відзначити заяви лідерів ПКП про більш тісне співробітництво з НАТО, у той час як СДРПШ робила наголос на необхідності розвитку європейської інтеграції з наданням допомоги країнам Прибалтики і Польщі по вступу в ЄС, а також більш тісному співробітництві Росії з ЄС.

Среди задач внутренней политики основными голосами агитации в сторону далекого являются борьба с беспроблемным и хорошо спланированным миром в социальной сфере за улучшение социальной помощи и выход на пенсию населения. Програмною стала заява прем’єра про намір знизити рівень безробіття в країні до 4% і до 2004 р. домогтися 80% зайнятості населення (що вимагає створення близько 600 тис. нових робочих місць).

Темпи щорічного приросту ВНП визначені в розмірі 2% у рік. В то же время план по уничтожению правителя Боргов и сохранению низкого уровня инфляции рушился.

Первоначальная роль в формулировании основ финансовой системы Швейцарии, законодательная база должна быть установлена ​​риксдагом. Практического робота для подготовки решения риксдага и установления парламентского контроля в этот период занимается финансовая комиссия.

Фінансова комісія розробляє основні напрямки державної економічної і фінансової політики, бюджетного регулювання і регулювання державної заборгованості, системи страхування підприємницької діяльності, роботи Державного банку, комунальної економічної політики, державного ревізійного контролю, статистики, управління державною власністю. У сферу відповідальності міністерства фінансів входять питання планування фінансової політики, формування державного бюджету і контролю за його виконанням, регулювання діяльності грошово-кредитного і страхового ринків, податкова і митна політика, питання ігорного бізнесу, міжнародне економічне співробітництво. У веденні Мінфіну знаходиться діяльність 12 державних акціонерних компаній (серед них – «Фінансування житлового будівництва», Шведська грошова лотерея, «Винні і спиртні вироби», Управління реєстрації цінних паперів) і близько 50 державних відомств (серед них – управління по обслуговуванню державного боргу, митниця, статуправління, фінансова інспекція, ревізійне і податкове управління, кон’юнктурний інститут, лотерейна інспекція, управління державної власності і суспільних пенсійних фондів).

4 стр., 1965 слов

Рекламна робота страхової компанії

... страхової компанії. Об'єктом дослідження проекту є страхової компанії, діюча у сфері уже виповнилося 15 років. Дипломна робота ... інші, лише близько 4000 компаній, і організацій. Якість страхової захисту РЕСО- ... даної компанії. У третій главі розробляється безпосередньо сама рекламна програму ... ризики. Постійними клієнтами компанії є Ощадбанк РФ, Альфа-Банк, Зовнішторгбанк, МДМ-банк, МосКредБанк, "Креді ...

Центральне місце у фінансовій системі Швеції займає Державний банк – найстарший у світі центральний банк (утворений у 1668 р.).

Держбанк має монополію емісії національної валюти (друкування банкнот і виробництво монет здійснюється державним підприємством «Тумба Брук»), керує золотим і валютним резервом країни, є головною оперативною ланкою платіжної системи, відповідає за формування кредитно-грошової політики. Перебуває в підпорядкуванні риксдагу. Керується Радою уповноважених (8 чоловік), 7 з них обираються риксдагом терміном на 4 роки), яка обирає голову Державного банку терміном на 5 років. Основным инструментом контроля функций платежной системы страны является электронная система Госбанка. Вместе с Государственной финансовой инспекцией Государственный банк не несет ответственности за повышение стабильности и эффективности финансовой системы. При цьому Державному банку належать функції більш загального характеру, як, наприклад, аналіз того, як вплине на стабільність і безпеку фінансової системи країни видача банківської ліцензії, у той час як безпосередній контроль за діяльністю фінансових інститутів входить у компетенцію Державної фінансової інспекції.

Основными сферами контроля государственной финансовой инспекции являются рынок грошовых кредитов и страхование. Під наглядом інспекції знаходиться 2,5 тис. фінансових інститутів і фізичних осіб (банки, фондові компанії, фінансові групи, частиною яких є банки й інвестиційні компанії, Стокгольмська фондова біржа, Управління реєстрації цінних паперів, брокерсько-клірингова корпорація «ОМ Группен», страхові компанії і маклери).

Важная финансовая система є Управление на службе у правителя боргов. Його основні функції – надання державних позик, обслуговування державного боргу, надання (поряд з Державним управлінням гарантування експортних кредитів) державних гарантій. Менеджмент также является «внутренним банком» суверенных институтов и владельцем «суверенного казначейства». Подвесные пенсионные фонды формируются для рахунков пенсионеров, занимающихся робототехникой. Активи, що знаходяться в управлінні 6 фондів, складають більш 600 млрд. крон.

600 компаній працюють на страховому ринку. Значительная часть страховки — небольшие размеры, позволяющие работать в сфере страхования из материальной шпаргалки. Тільки діяльність 85 компаній поширюється на територію усієї Швеції. На рынке страхования жизни работает почти 30 компаний и 100 страховых компаний, при этом 5 крупнейших компаний контролируют почти 75% рынка данного вида услуг. Слуги надаются безпосредственно из одних и тех же страховых компаний, но в оставшийся час количество независимых брокеров растет. В даний час на шведському ринку працює 280 страхових маклерських фірм.

Швейцарский кредитный рынок представлен 196 финансовыми учреждениями, 20 из которых являются банками-акционерами, 87 — местными банками, 73 — кредитными компаниями, 17 — филиалами иностранных банков и кредитных организаций.

Серед акціонерних банків є як т.зв. банки повного спектра послуг, так і спеціалізовані. Робот первой группы основан на охвате всей территории широкого спектра документов Швейцарии, которые представляют собой услуги властей перед банками. Спеціалізовані акціонерні банки, як правило, мають лише одну головну контору, послуги звичайно здійснюються по телефону (т.зв. банки по телефону), через Інтернет, поштову систему жирорахунків. Спонсируемые банки сделают все возможное, чтобы географически соединить территорию, чаще всего в границах одного или нескольких муниципалитетов. Власть вождя заказывалась в кредит на частное жилье. Найбільшими банками Швеції є «Свенска Хандельсбанкен» (на кінець 1997 р., до злиття з Державним іпотечним банком, оборотний капітал склав 7,8 трлн. крон), «Ференингс Спарбанкен» (6,5 трлн. крон), «Нурдбанкен» (6 трлн. крон, до злиття з фінським «Мерита»), «Скандинависка Еншильда Банкен» (3,1 трлн. крон, до злиття з найбільшою страховою компанією країни «Трюгг-Ханса»).

5 стр., 2147 слов

Брідж–банк як інструмент врегулювання діяльності проблемної фінансово–кредитної ...

... з придбання активів та прийняття зобов'язань (загалом створення "бридж-банку"), відшкодування депозитів та операції з допомоги чинному банку. З цього набору методів урегулювання проблемних банків ... якщо ні - то справедливим чином розподілення збитків між кредиторами. Створення та ліквідація брідж-банку За результатами опитування ССД, членів Міжнародної Корпорації Страховиків Депозитів (МАСД), ...

Среди кредитных компаний доминирующее положение по кредитным обязательствам занимает Институт. Большинство из них структурно встроены в нефинансовую фирму, материнскую компанию банка. Найбільшим іпотечним інститутом Швеції й одним з основних емітентів облігацій недержавних фінансових інститутів є Державний іпотечний банк – 400 тис. клієнтів.

540 фінансових інститутів (біржі, брокерські, клірингові, фондові, інвестиційні компанії, їхні закордонні філії) діють на ринку цінних паперів. Среди них — расчетная палата «ОМ Группен», Стокгольмская фондовая биржа, «Банкжиро», «Банкжиро», Управление реконструкции центральной газеты, «Постжиро». Центральная газетная дорожка в наибольшей степени зависит от количества и интернационализации части шведской финансовой системы. Багато хто от институтов этого сегмента финансового рынка є фондовая часть больших концернов, к акциям, в которые входят банки или страховые компании.

В данный час в швейцарском доме работает около 90 инвестиционных компаний и 395 инвестиционных фондов, которыми управляют 65 акционерных обществ и 8 инвестиционных компаний.

Одним из основных инструментов платежной системы Швейцарии является система почтовых отправлений за жировую ткань. Щорічно через неї здійснюється близько 400 млн. фінансових операцій, або 1,1 млн. операцій – щодня. Щорічний обсяг платежів складає 5 трлн. крон. Клієнтами «Постжиро АБ» є близько 700 тис. приватних осіб і фактично усі шведські компанії й установи. Практично усі шведські компанії й організації є також клієнтами «Банкжиро АБ». Щорічный объяг финансовых операций, обработанных через банковскую систему масложировых товаров, склад 2,6 трлн. крон (щодня – 1,2 млн. операцій обсягом у 10,5 млрд. крон).

Один из основных игроков биржевого рынка Портер, задачей которого является регистрация АТ «Управление реконструкции портерных бирж» в реестре держателей акций в системе компаний и юридических лиц». Інша важлива сфера діяльності АТ – взаємний залік платежів по цінних паперах. У його систему входять близько 60 найбільших фінансових інститутів країни (усі шведські банки, філії іноземних банків і фондових компаній).

У лютому 1998 р. активи фінансових інститутів Швеції складали близько 4 трлн. крон, при цьому 58% активів приходилося на банки, 31% – іпотечні інститути, 3% – фінансові компанії, 2% – інвестиційні компанії, 6% – на інші фінансові інститути. 2,1 трлн. крон знаходилося в позиці, наданій небанківському сектору, 41% позикових засобів приходилося на банки, 48% – іпотечні, 11% – на інші фінансові інститути. Сукупний депозит небанківського сектора складав 900 млрд. крон, 95% внесків приходилося на банки, 1% – іпотечні інститути, 4% – інші фінансові інститути. 66% цінних паперів було емітовано іпотечними інститутами, 20% – банками.

9 стр., 4190 слов

Система роботи вчителя як комплекс його педагогічної праці

... б недосконалими не здавалися методи і прийоми, застосовувані вчителем, його роботу не можна оцінити негативно. Проводять також бесіди з учителем, його колегами, керівниками методичного об'єднання або творчої групи, іншими ... програм; на підставі вивчення записів у класному журналі можна отримати дані про систему контролю за знаннями учнів. Для цього слід звернути увагу на: кількість ...

Структура Мінфіну

Политика Политического департамента заключается в том, чтобы работать без необходимости в министерстве финансов и министерстве продовольствия и питания. Информируйте о питании городского предварительного плана экономической и финансовой политики. Особливістю департаменту є те, що всі його співробітники (близько 20 чол.) призначаються по політичному принципу (приналежності до правлячої партії/коаліції).

Самий великий підрозділ міністерства – Податковий департамент (близько 60 службовців).

Департамент труда имеет 8 типов документов: платеж промышленного предприятия, PDV, оплата капитала, международный платеж, платеж по финансовым активам, акциз, собрание.

Особое место в структуре Кредитного Министерства финансов занимает Юридический секретарь. Выигрывает консультации по разработке законопроектов и относится к функциональным сферам деятельности бюджетного, экономического, международного отделов, отдела управления и административного отдела в качестве юридического консультанта.

ПдЗШ

Інвестиційний клімат у ПдЗШ у цілому сприятливий. Намерение — хорошее увеличение капитальных вложений в машины и оборудование, а также в пищевую промышленность. Великою активністю третій рік підряд відрізняється ринок нерухомості (переважають покупці з Норвегії і США).

Частка закордонних компаній в економіці ПдЗШ помітно зросла, особливо в льонах Сконе і Вестра Йоталанд. Ці компанії (в основному датські, німецькі, американські, англійські і голландські) забезпечують сьогодні біля чверті всього експорту ПдЗШ і більше його половини в сфері послуг. Паралельно з цим високого рівня досягла іноземна акціонерна участь: середня частка іноземного володіння у великих компаніях ПдЗШ, представлених на біржі, складає 36%. Діяльність норвезьких компаній у Західній Швеції встановлює останні роки нові рекорди. При цьому мова йде як про придбання норвежцями шведських компаній, так і відкриття ними свого виробництва. Значна роль у залученні норвезького капіталу належить місцевій владі і представництву Західної Швеції в ЄС – «Вест Свиден», що прагнуть у такий спосіб знизити в районі високий рівень загального безробіття (12%).

Зовнішньоекономічна діяльність компаній ПдЗШ не поступається за активністю діяльності закордонних компаній у регіоні, а за числом придбань і відкритих виробничих точок навіть перевершує її. Особливо в цьому активні машинобудівні компанії ПдЗШ. Великих успіхів у розширенні ринків збуту домоглися за останній час машинобудівні, а також медичні, пакувальні і металургійні компанії регіону. Експорт продукції компаній ПдЗШ неухильно зростає. Три чверті його приходяться на Данію і Норвегію, а також Німеччину і Великобританію. Регіон поставляє на експорт більш 50% усієї своєї промислової продукції і близько 65% сільськогосподарської. Основними країнами-імпортерами продукції ПдЗШ є Данія, Норвегія, Німеччина, Польща і країни Балтії. Серед головних статей експорту значаться автомобілі, папір, вино-горілчані продукти, товари машинобудування й електроніки. Імпорт у ПдЗШ переважає з таких країн, як Данія, Норвегія, Німеччина, США, Португалія і Китай. Основні статті імпорту – нафта, вугілля, деревина, продукція машинобудування, продукти харчування, текстильні вироби, іграшки.

13 стр., 6041 слов

» Автомат Калашникова І його модифікації»

... 15-18 тысяч выстрелов. Хорошо продуманная и доведенная форма автомата сделала его компактным, удобным при стрельбе и переноске. Немаловажное значение имеет простота разборки автомата и ухода за ним. ^ В 1959 ... работу системы при сильной загрязненности. Ударный механизм - куркового типа с вращающимся на оси курком и П-образной боевой пружиной, выполненной из двойной витой проволоки. Спусковой механизм ...

Морські порти, Аеропорт «Ландветтер».

Ересунн

Ґетеборг-Осло

Норвезьке підприємництво, що розвивається в останні роки, з однієї сторони розглядається в Ґетеборзі в якості «іноземного інвестора», а з іншої, – приймаючи в розрахунок згадані історико-культурні зв’язки і взаємозалежну трансграничну економіку, відноситься до розряду «родинної міжсусідською» інтеграції. Таким чином, капітал. що перетікає через державний кордон, розглядається в якості «загальрегіонального надбання». Безперешкодність його впровадження забезпечується двостороннім режимом найбільшого сприяння. У районі Великого Ґетеборга нараховується 473 великих і середніх трансатлантичних і «континентальних» компаній. Їх залучає сюди податок на корпорації на рівні 20%; високий рівень продуктивності праці; конкурентноздатні рівні зарплати; першокласні мережі телекомунікацій і обчислювальної техніки і т.д. Промисловий розвиток забезпечується наявністю добре розвиненої транспортної мережі: міжнародні аеропорти Ґетеборга (Ландветтер) і Осло (Гардермуен і Форнебу), найбільші порти – Осло і Ґетеборг, поромне повідомлення (у рік перевозиться до 120 тис. вантажних автомашин); шосейна мережа, поромами зв’язана с Данією і Німеччиною. Незважаючи на свої значні розміри, регіон виявляється досить компактним. Два його центри – Осло і Ґетеборг прямо пов’язані шосе Е6 (всього 310 км).

У шведській частині регіону діють два автомобілебудівних концерни – «Сааб» і «Вольво»; тут знаходяться їхні правління й основні виробничі потужності. На них працюють 250 субпідрядників у різних містах регіону. Концерн «Вольво» складається із шести підрозділів (компаній): легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, будівельна техніка (навантажувачі, самосвали й екскаватори), а також «Аеро» (авіадвигуни) і «Пента» (двигуни морського і промислового призначення).

Географічна схема збуту продукції «Вольво»: Північна Америка – 28%, Азія – 7%, Швеція – 10%, інша частина Європи – 47%, Африка й Австралія – 8%. Більш половини обороту концерну приходиться на легкові автомашини.

Хімічна промисловість і нафтопереробка – визначена високим рівнем продукції і широтою асортименту, представлена крім нафтопереробки спеціальними хімічними виробництвами. Тут знаходяться скандинавські штаб-квартири ряду іноземних компаній: «Акціо Нобель», «Бореаліс», «Гідро».

Інформаційна технологія – її рівень у регіоні відбиває положення в цілому в Норвегії і Швеції, що є одними з передових у світі країн по насиченості персональними комп’ютерами і телефонами сотового зв’язку. Тут діють такі компанії, як «Ериксон», «Хассельблад», «Кунгсберт Норконтроль», «Сааб Ериксон Спейс», «Тандберг Дата». Усього в регіоні близько 4000 комп’ютерних компаній.

Фармацевтична, біотехнічна галузі, виробництво медичного устаткування, продукція яких характеризується високим рівнем якості, – у цій сфері діють кілько сот компаній. У регіоні Осло-Ґетеборг зосереджена третина усього виробництва продовольства Швеції і Норвегії. Найбільш важливою компанією є «Орила». Текстильна, швейна і взуттєва промисловість – у регіоні найбільша в Скандинавії концентрація підприємств цих галузей. Регіон відрізняє найбільша щільність у скандинавських країнах підприємств деревообробної і меблевої галузей. Значна частка вироблених у Швеції і Норвегії паперу, целюлози і пакувальних матеріалів приходиться на регіон. Світове значення мають фірми по виробництву пакувального картону «Стура» і «Боррегор». Будівельні компанії регіону мають великий досвід у будівництві тунелів у скельних породах, портових споруджень, підвідних тунелів. Розвинене будівельно-дорожнє машинобудування. У регіоні, у першу чергу, у норвезькій його частині, розвинене одне з найбільш передових у світі за рівнем НДДКР машинобудування для підвідного видобутку нафти і газу [6].

Тут розміщені головні контори таких компаній, як «Квернер», «Акер», «Гідро», АББ. Обсяг інвестицій в усі види технології, пов’язані з видобутком нафти і газу на континентальному шельфі, складе протягом майбутніх 25 років 2 млрд. дол.

Пріоритет екологічної проблематики у Швеції і Норвегії визначив значний рівень інвестицій на поліпшення стану навколишнього середовища для компаній, що розробляють екологічні технології. Ділові і політичні кола регіону використовують підтримувані в прекрасному стані природні ландшафти (ліса, озера, шхерне морське узбережжя довжиною в 400 км і т.д.) для розвитку туризму. Відвідувачів залучають у регіон наявність розвиненої мережі установ культури і відпочинку. Значну комерційну роль для забезпечення готельної галузі грає проведення в містах регіону кількох сотень міжнародних виставок і з’їздів щорічно. Про масштаби туризму говорить те, що в літній сезон міст через Свинесунд перетинає до 40 тис. чоловік у день.

Судновласники регіону (у першу чергу норвежці) контролюють більш 10% світового морського торгового флоту. Тут діє найбільший ринок морського страхування, що уступає тільки лондонському «Ллойду». У регіоні – головна контора компанії «Стіна Лайн», провідної компанії миру по поромних перевезеннях.

Як і у випадку Ересуннського співробітництва, сторони-учасниці при формуванні трансграничного простору приділяють особливу увагу діяльності загального ринку зайнятості. Він створюється зусиллями Ради шляхом взаємної адаптації шведської і норвезької систем соціального страхування й умов наймання на роботу; виробляється єдина система підвищення кваліфікації. При відсутності візового режиму трансграничного пересування вважається реальним вироблення уніфікованої сітки оплати проїзних документів.

Досвід комплексного регіонального розвитку продемонстрував необхідність створення утворювального-науково-освітнього й інформаційного центра. Рішення на цей рахунок було прийнято Радою в 1996 р. У регіоні зосереджені великі вузи, що одночасно здійснюють прикладні і фундаментальні дослідження. Мова йде про університети в Ґетеборзі й Осло (30 і 35 тис. Тих, що навчаються), Чалмерском технологічному інституті – 8 тис. студентів. Вищій комерційній школі в Осло – 13 тис. студентів. Вважається, що пріоритетним напрямком для шведсько-норвезьких комун, що беруть участь у більш ніж 50 проектах, є захист навколишнього середовища, створення нових робочих місць, підвищення професійної кваліфікації, енергетика, транспорт, космічні дослідження, біотехнологія, харчова промисловість, туризм.

Результати принесла діяльність робочої групи по комунікаціях. До середини 1998 р. відкриті чотири поромні лінії зі ЗШ у Норвегію: зі Стремстада в Халлен, Фредрикстад, Лангесунн і на Валерські острови. Проведений процес цілком відповідає поставленій задачі: від регіонального і національного до міжрегіонального і трансграничного співробітництва. На основі вже досягнутого, у схему процесу вписується концепція створення, що зараз інтенсивно проробляється, промислово-торгового і комунікаційного вузла Гетеборг-Осло-Копенгаген-Мальме.

Атомна енергетика

Останні два роки на ринку електроенергії у Швеції ціни впали, що призвело до зниження прибутків власників АЕС. Власникам енергетичних фірм, що будували реактори з 60-х по 80-і роки, затративши при цьому близько 30 млрд. крон, дотепер не вдалося цілком відшкодувати всі ці витрати. Вони зацікавлені в продовженні функціонування АЕС або в одержанні компенсації. У 1996 р. частка АЕС в енергозабезпеченні Швеції складала 52%. Реальне закриття хоча б частини з 12 шведських атомних реакторів може викликати ріст споживчих цін на електроенергію в 2-3 рази протягом року. Такий поворот подій став би істотним ударом по бюджеті населення Швеції, де до останнього часу електроенергія була однією з найдешевших у Європі.

1 січня 2001 року Швеція в перший раз стала країною-головою Ради Міністрів ЄС (Європейської Ради).

Головна мета Швеції — робота в інтересах усього Європейського Союзу і його громадян, відкритість, наступність і подальше вирішення питань, що стоять на порядку денному Євросоюзу.

На порядку денному шведського уряду стоять три головних питання: розширення, зайнятість і екологія — «Еnlargement», «Еmployment» і «Environment». Робота з цими трьома «Е» буде відрізняти період шведського головування в ЄС.

Повна зайнятість, економічний ріст і соціальна інтеграція — найважливіші економічні і соціальні задачі Європейського Союзу, пріоритет яким буде відданий під час шведського головування в ЄС. Швеція буде ефективно і цілеспрямовано виконувати рішення лісабонської позачергової зустрічі Ради, а також прагнути до того, щоб зустріч Ради в Стокгольмі додатково сприяла прогресу в галузі зайнятості, економічних реформ, упровадження нових технологій/ ІТ, освіти, соціального захисту і добробуту.

Єдиний внутрішній ринок — один з наріжних каменів співробітництва між країнами ЄС. Використання усього його потенціалу дозволить забезпечити тривалу конкурентноздатність європейської промисловості, а також умови економічного росту, що у свою чергу сприяє росту зайнятості і добробуту людей. Посилення конкуренції призведе до зниження цін і до зміцнення положення споживачів. Варто продовжувати роботу щодо підвищення безпеки продуктів харчування. В усіх сферах співробітництва в ЄС повинний дотримуватися принцип рівноправності. Необхідно поглиблювати співробітництво, спрямоване на перетворення ЄС у регіон волі, безпеки і справедливості. Кримінальна політика повинна ґрунтуватися на трьох наріжних каменях: на запобіганні злочинів, боротьбі з ними і подоланні їхніх наслідків. Відмітними рисами міграційної політики ЄС повинні бути повага до права на притулок, солідарність і гуманізм.

Європейський Союз відіграє важливу роль у зовнішній політиці і політиці безпеки. Швеція виступає за солідарний і активний міжнародний союз — союз, відкритий для іншого миру і союз за демократію, повагу до прав людини, правову державу, рівноправність, вільну торгівлю, культурне різноманіття і турботу про навколишнє середовище. Швеція під час головування продовжить розвивати здатність ЄС до вирішення криз і запобігання конфліктів. У цій галузі особливе значення віддається відносинам ЄС-Росія. Велика увага буде приділятися розвитку ситуації на Балканах і Близькому Сході. Варто зміцнювати зв’язки із США.[2]

У Швеції близько 91 тис. фермерських господарств із площею землі на одну ферму від 2 га і вище. Загальна площа орних земель у цих господарствах — 2,8 млн. га ріллі (у середньому по 30,9 га), пасовищ – 446 тис. га (по 4,9 га на господарство).

Крім цього, у власності цієї категорії фермерів знаходиться 4,1 млн. га лісу (45 га на господарство в середньому).

До категорії фермерських господарств відноситься також біля 206 тис. господарств із площею орної землі менш 2 га на господарство. На їхню частку приходиться близько 230 тис. га ріллі, 247 тис.га пасовищ і 22,3 млн.га лісу. Друга категорія фермерів не грає якої-небудь ролі в с/г виробництві. Основні райони с/г виробництва знаходяться в південній і центральній частині країни.

Механізм кредитування фермерів

За Національним регістром нерухомості, доступ до якого для будь-якої установи або громадянина вільний, перевіряється відповідність величини запитаного кредиту вартості нерухомості, що знаходиться у власності фермера. Будь-яка форма нерухомості фермера (як і будь-якого іншого власника в країні) має дві оцінки: ринкову й оподатковувану. Ринкова оцінка нерухомості (землі, економічних і житлових будівель і ін.) проводиться щорічно експертами — оцінювачами приватних фірм. Використовується покупцями і продавцями для орієнтації при здійсненні угод по придбанню і продажу землі, будинків і т.д. Оподатковувана оцінка нерухомості проводиться державними експертами й у середньому складає 75% від ринкової вартості. Але цей розрив може бути і значно більше. Оподатковувана оцінка використовується для розрахунку сум податку з нерухомості, а також банками як основна оцінка при вирішенні питання про виділення кредиту під заставу нерухомості. Оподатковувана оцінка нерухомості раніше проводилася раз у 10 років, потім раз у 5 років і з 1997 року проводиться щорічно.

У 1991-95 р. у сільському господарстві Швеції реалізувалася програма перехідного періоду, спрямована на підготовку аграрного сектора країни до роботи в умовах відкритої конкуренції з боку сільськогосподарських виробників інших країн членів ЄС. Програма являла собою детально розписаний план, по якому частина фермерів, яким загрожувало руйнування при відкритому ринку, достроково ішла на пенсію (усі втрати держава брала на себе), на інших фермах проводилася реструктуризація виробництва з переорієнтацією його на більш конкурентноздатні напрямки, починаючі фермери одержували «стартові субсидії» і т.д. У сільському господарстві Швеції, після вступу країни в ЄС, розорилося б до 30% фермерів, якби не була реалізована урядова програма перехідного періоду.

Аграрна політика Швеції як члена ЄС.

  • Могутній кооперативний рух с/г виробників, що дозволяє фермерам і підприємствам фермерської переробки забезпечувати захист своїх економічних, а разом із селянською партією (Партія Центра), і політичних інтересів.
  • Численні курси підвищення кваліфікації фермерів.
  • Процедура банкрутства підприємств змінена убік росту можливостей для компанії провести санацію, знайти шляху економічного оздоровлення підприємства без його ліквідації.

— По відношенню до с/г виробників діє система «інвестиційних» фондів (банківських рахунків), що дозволяє фермерам платити більш низькі податки (майже в два рази менше) з тієї частини прибутку, що направляється в ці фонди на розвиток виробництва. Причому, це гнучка система. Фермер може вилучити кошти зі своїх спеціальних рахунків у будь-який час і на будь-які цілі. Але, якщо це не цілі розвитку виробництва, то на суму вилучених засобів буде негайно нарахований повний податок (до сплаченої пільгової суми нараховується недоплачена частина).

Система соціального захисту

На відміну від американської, основним принципом шведської соціальної моделі є її універсальність, тобто охоплення всіх шарів населення. Так само всі громадяни поза залежністю від їхнього соціального статусу беруть участь у її фінансуванні, вносячи сорозмірний своїм доходам внесок (принцип солідарності).

Держава ж бере на себе функції перерозподілу соціальних благ від забезпечених до найбільш уразливих категорій населення. Дорожнеча подібної системи (рівень оподатковування у Швеції – до 67%, один з найвищих у світі) повною мірою компенсується високим ступенем соціальної захищеності населення, відсутністю контрастів, що шокують, між багатством і бідністю і відповідно міцною політичною стабільністю.

«Золотий вік» шведської соціальної моделі приходиться на 60-і – початок 70-х років, коли Швеція за показником національного доходу на душу населення займала 3 місце в списку найбагатших країн. За останні 25 років у результаті уповільнення темпів економічного росту вона перемістилася на 18 місце. З появою безробіття (8% у відкритій формі), стрімким «старінням» населення обсяг, що залишився колишнім, оплачування населенню соціальних послуг різко подорожчав. З початку 90-х рр. влади незалежно від політичної орієнтації правлячого кабінету йдуть на скорочення державного фінансування соціального страхування. Намітилася тенденція до перегляду обсягів допомоги, обмеженню тимчасових рамок їхнього одержання, скороченню числа зайнятих у соціальному секторі. У парламенті і ряді політичних партій обговорюються ідеї переходу від загального до виборчого принципу соціального захисту, тобто до підтримки лише найбільш уразливих груп населення.

Загальне медичне страхування., Страхування від безробіття., Загальне пенсійне забезпечення., Соціальні пільги родині і старим., Система соціальної допомоги.

У 1962 році шведським парламентом був затверджений закон про обов’язкову дев’ятирічну загальну освіту. У загальноосвітню школу приймаються дітей у віці 7 років. Близько 95% закінчивших школу-дев’ятирічку продовжують потім свою освіту в гімназіях, де є можливість вибору 16 різних спеціалізацій: по гуманітарним, технічним, економічним наукам і по ремісно-прикладних галузях. Тривалість навчання в гімназії 3 роки. Її успішне закінчення дає учню право надходження у вищий навчальний заклад. Приблизно дві третини учнів у 7 класі вибирають для додаткового вивчення іноземну мову (французьку, німецьку).

Англійську мову починають вивчати в школі з другого-третього класу. У загальноосвітніх школах, у яких учаться 98% усіх дітей шкільного віку (інші – у приватних школах), випускні іспити не здаються. Навчання у шведській загальноосвітній школі і гімназії безкоштовне. У середньому порядку 95% молодих людей після загальноосвітньої школи надходять у гімназію. Як і загальноосвітня школа, гімназія не передбачає випускного іспиту. Хоча деякі учні переривають навчання передчасно, більшість з них повертаються в гімназію для завершення освіти. Багато учнів, що не йдуть у гімназію відразу після закінчення початкової школи, роблять це після 2-3-х років роботи. Промисловість зацікавлена в одержанні кваліфікованої робочої сили, тому підприємства надають щорічно місця для проходження трудової практики учнем гімназій. Ті, що добре зарекомендували себе, можуть розраховувати на одержання роботи на цьому підприємстві. Ця система характерна також для державних установ і приватних компаній. У шведській школі дуже широко використовуються в процесі навчання досягнення науки і техніки. У школах і гімназіях введене спеціальне навчання всіх учнів на комп’ютерах. У більшості з них створені базові класи по навчанню роботи на комп’ютері. Для шкіл, що не в змозі через матеріальні причини створити такі класи, – особливо це стосується шкіл у сільській місцевості, – створені спеціальні пересувні ЕОМ, що по заздалегідь розробленому графіку відвідують ці школи.

У січні 1998 р. шведська Комісія з мов нацменшин подала на розгляд уряду пакет рекомендацій. Головними цілями запропонованих мір названі: збереження і розвиток культури і мови, що історично проживають на території країни нацменшин і, в остаточному підсумку, твердження Швеції як багатоетносового поважаючого права людини суспільства. Запропоновано приєднання Швеції до двох конвенцій Ради Європи: «Про захист нацменшин» і «Про історичні мови нацменшин». Статус національних меншин одержують фіни, саамі, турнедали (корінні шведські фіни, що проживають на Півночі), цигани і євреї. Критерієм добору була умова проживання представників цих національностей на території Швеції більш 100 років. Одночасно Комісія назвала «історичними», отже тими, що вимагають державного захисту і підтримки, мови фінську, саамі і циганську. У практичному плані це означає використання цих мов у сфері освіта, ЗМІ, культури, у державних установах і в рамках північного співробітництва. Мається також на увазі виділення рівних державних асигнувань на створення як мінімум одного вищого навчального закладу для кожної етнічної групи. У сімох північних шведських комунах – місцях компактного розселення саамі і турнедалов – пропонується використання місцевих мов у судочинстві й адміністративному управлінні, тобто фактичне надання фінській і саамі статусу офіційних мов.

1. РІА «РосБізнесКонсалтінг»

2. “Программа председательства Швеции в ЕС 1 января — 30 июня 2001 года”

3. http://geoportal.narod.ru/data/euro/sweden

4. http://www.europa.com/

5. http://www.elvisti.com/

6. Волков А. Швеция на пути к выздоровлению// МЭ и МО, 1997, №5

7.

IDC і World Times опублікували щорічний рейтинг

Місце кожної країни визначається виходячи з її можливості доступу і прийняття інформації й інформаційних технологій. Дані збираються по 55 країнам, що складають 97 % світового ВВП і 99 % витрат на інформаційні технології. Джерела інформації – UNESCO, IDC, Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU), Світовий Банк, Freedom House. Перше місце в рейтингу, як і рік назад, зайняла Швеція. США опустилися з другого на четверте місце, помінявшись з Норвегією. Третє місце зберегла за собою Фінляндія. Завдяки швидкому впровадженню мобільного зв’язку помітний стрибок зробила Великобританія – із дванадцятого на шосте місце. Internet-інфраструктура найкраще розвинена у Швеції, Сінгапурі й Австралії. Перші три місця в категорії інформаційної інфраструктури зайняли Тайвань, Голландія і Данія, соціальної інфраструктури – Норвегія, Гонконг і Японія. І, нарешті, перше місце в категорії комп’ютерної інфраструктури займають США, за яким йдуть Сінгапур і Австралія. (2001 р.) [1]