Робота з таблицями у MS Word

Реферат

Для уставлення в документ таблиці необхідно установити курсор у місці, де повинна починатися таблиця та в меню Таблица вибрати пункт Добавить, потім Таблица. У діалоговому вікні, що з’явилося, слід увести число стовпців і рядків, і натиснути ОK . Для уставлення таблиці також можна натиснути кнопку . У вікні, що розкрилося, розтягнути виділення на необхідне число вічок і натиснути клавішу миші. Усі команди для роботи з таблицями знаходяться у меню Таблица .

Пересування по таблиці здійснюється за допомогою покажчика миші або клавішами: , , , , Tab (на вічко праворуч), Shift+Tab (на вічко ліворуч).

Кожне вічко таблиці розглядається як абзац, і дані у вічках форматуються як абзаци тексту. Для роботи з таблицями зручно користуватися панеллю інструментів Таблицы и границы , яку можна вивести на екран за допомогою кнопки .

При наведенні покажчика миші на верхню лінію таблиці, він перетворюється в чорну стрілку. Якщо в цей момент натиснути мишею, то виділиться один стовпець. Пересуваючи мишею чорну стрільцю, можна виділити відразу декілька стовпців. Рядки таблиці виділяються як рядки звичайного тексту. Для виділення декількох суміжних вічок необхідно натиснути мишею в одне вічко фрагменту й розтягнути виділення на інші.

Коли курсор уведення знаходиться у таблиці, на координатних лінійках з’являються позначки меж стовпців і рядків . При пересуванні цих позначок змінюються розміри відповідних стовпців і рядків. За допомогою прихованого переліку можна вибрати тип вирівнювання тексту у вічках. Кнопка слугує для зміни напрямку розташування тексту у виділених вічках.

Объединить ячейки

Для додавання елементів таблиці (рядків, стовпців, вічок) необхідно виділити елементи, на місці яких необхідно уставити нові та в меню Таблица вибрати команду Добавить , потім — потрібний пункт (Столбцы слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки ниже, Ячейки ).

Для видалення елементів таблиці слід виділити їх та у меню Таблица вибрати пункт Удалить, потім — потрібний пункт (Таблица, Столбцы, Строки, Ячейки).

За замовчанням лінії сітки таблиці мають товщину 0,5 пт. Змінити товщини та вигляду ліній сітки можна декількома способами.

І спосіб:

8 стр., 3542 слов

Бакалавра с рис табл

... дефектов Таблица 1. Классификация ультразвуковых дефектоскопов 1.8 Импульсные ультразвуковые дефектоскопы Ультразвуковая дефектоскопия – метод, предложенный С.Я. Соколовым в 1928 году и основанный на исследовании ... непрерывного действия; развились исследования по дифракции света на ультразвук ее различным применениям. 1.7 Ультразвуковые дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы обычно работают ...

  • ­ виділити вічка, обрамлення яких потрібно змінити;

Тип линии

Толщина линии

­ якщо натиснути кнопку , з’явиться палітра кольорів, в якій можна вибрати колір обрамлення;

  • ­ відкрити прихований перелік і вибрати вигляд обрамлення.

ІІ спосіб:

Таблицы и границы

­ натиснути кнопку ;

­ покажчиком миші, який матиме вигляд олівця, вказати початок лінії та розтягнути до її кінця

­ після натискання кнопки покажчиком миші можна стирати лінії обрамлення.

Щоб залити вічка кольором необхідно виділити їх і у прихованому переліку вибрати колір.

Таблиця складається з комірок, які згруповані по рядкам та стовпцям. Нижче наводиться один із можливих прикладів використання таблиці.

Тип

Кількість

Розрядність шини

Адресуєма

процесора

Рік

транзисторів

даних

адресів

пам’ять

MIPS

8086

1978

29 000

16

20

1 М

0.33

8088

1979

29 000

8

20

1 М

0.33

80286

1982

134 000

16

24

16 М

1.2

80386

1985

275 000

32

32

4 Г

6

80486

1989

1 200 000

32

32

4 Г

20

Pentium

1993

3 100 000

64

32

4 Г

112

Pentium Pro

1995

7 000 000

64

32

4 Г

200

Pentium ІІ

1997

7 500 000

64

32

4 Г

300

Введення даних у таблицю та переміщення по ній

Результат

Дія

Переміщення у наступну комірку

Натисніть клавішу TAB. Якщо курсор знаходиться в останній комірці таблиці, натискання цієї клавіші добавляє до таблиці новий рядок

Переміщення у попередню комірку

Натисніть клавіші SHIFT+TAB

Переміщення у попередній або наступний рядок

Натисніть клавішу СТРІЛКА УВЕРХ або СТРІЛКА УНИЗ

Переміщення у першу комірку рядка

Натисніть клавіші ALT+HOME або ALT+7 на цифровій панелі

Переміщення в останню комірку рядка

Натисніть клавіші ALT+END або ALT+1 на цифровій панелі

Переміщення у першу комірку стовпця

Натисніть клавіші ALT+PAGE UP або ALT+9 на цифровій панелі

Переміщення в останню комірку стовпця

Натисніть клавіші ALT+PAGE DOWN або ALT+3 на цифровій панелі

Початок нового абзацу

Натисніть клавішу ENTER

Добавлення нового рядка у кінці таблиці

Натисніть клавішу TAB у кінці останнього рядка

Добавлення тексту перед таблицею на початку документа

Натисніть клавішу ENTER у початку першої комірки

Виділення елементів таблиці

Результат

Дія

Виділення комірки

Установіть покажчик на лівий край комірки та натисніть кнопку миші

Виділення рядка

Установіть покажчик ліворуч від рядка та натисніть кнопку миші

Виділення стовпця

Установіть покажчик на верхній лінії сітки стовпця та натисніть кнопку миші

Виділення декількох комірок, рядків або стовпців

Утримуючи кнопку миші, переміщуйте покажчик по комірці, рядку або стовпцю, або виділіть одну комірку, рядок або стовпець, а потім, утримуючи клавішу SHIFT, виділіть наступну комірку, рядок або стовпець

Виділення тексту в наступній комірці

Натисніть клавішу TAB

Виділення тексту в попередній комірці

Натисніть клавіші SHIFT+TAB

Виділення всієї таблиці

Перейдіть у таблицю, а потім натисніть клавіші ALT+5 на цифровій панелі при вимкнутому режимі NUM LOCK

Порада. Щоб виділити рядок, стовпець або всю таблицю, перейдіть у таблицю та використайте одну з команд «Выделить» (меню «Таблица») або використайте потрібні гарячі клавіші.

Утворення та видалення таблиць

Утворення таблиці

Існує можливість утворити порожню таблицю, а потім заповнити комірки, або перетворити існуючий текст у таблицю. Можна також вибрати одну з таблиць, що пропонується майстром таблиць, або утворити таблицю з існуючих зовнішніх вихідних даних, наприклад, електронної таблиці або бази даних із Microsoft Excel або Microsoft Access . Вказані застосування автоматично формують таблицю.

Утворення порожньої таблиці

Встановіть курсор у позицію, куди треба вставити таблицю. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Вставить таблицу». Виберіть потрібну кількість рядків та стовпців.

Перетворення тексту в таблицю

Визначить місця, де необхідно розділити текст на рядки та стовпці, шляхом вставки розділяючих символів у текст. Наприклад, використовуйте символи табуляції для відокремлення стовпців та символи абзацу — для відокремлення рядків. Виділіть текст, який треба перетворити. Виберіть команду « Преобразовать в таблицу… » у меню «Таблица ». Задайте потрібні параметри.

Введення зовнішніх вихідних даних у таблицю

Виберіть команду « База данных… » у меню «Вставка ». Натисніть кнопку «Получить данные», а потім виберіть джерело даних. Натисніть кнопку «OK». Натисніть кнопку «Отбор записей», а потім виберіть потрібні записи.

Перетворення таблиці у текст

При перетворенні таблиці у текст можна визначити символ, який буде служити роздільником у перетвореному тексті. Це може бути кома, символ табуляції, символ абзацу або іншій символ. Виділіть рядки таблиці, які необхідно перетворити в абзаци. Виберіть команду « Преобразовать в текст… » у меню «Таблица ». В групі «Разделитель» встановіть потрібний перемикач або введіть символ, який буде використаний як розділювач комірок. Рядки розділяються символами абзацу.

Переміщення та копіювання елементів таблиці

Виділіть комірки, рядки або стовпці, які треба перемістити або скопіювати. Для переміщення або копіювання тексту на нове місце без зміни вже присутнього там тексту, виділіть тільки текст без символу комірки. Для переміщення виділеного фрагменту перетягніть його на нове місце. Для копіювання виділеного фрагменту перетягніть його на нове місце, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

Видалення таблиці або елементів таблиці

Існує можливість видалення однієї або декількох комірок, рядків, стовпців, або цілої таблиці. Можна також видалити уміст комірок, не видаляючи самих комірок.

Видалення таблиці разом з умістом . Виділіть таблицю. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Удалить в буфер».

Видалення комірок із таблиці. Виділіть комірки, які треба видалити, включаючи символи комірок. Виберіть команду «Удалить ячейки… » у меню «Таблица ». Установіть перемикач, що відповідає необхідному параметру.

Видалення рядків або стовпців із таблиці. Виділіть рядки або стовпці, які треба видалити. При видаленні рядків уключіть у виділений фрагмент символ рядка. Виберіть команду «Удалить строки » або «Удалить столбцы » у меню «Таблица ».

Видалення умісту таблиці. Виділіть елемент, який треба видалити. Натисніть клавішу DEL.

Зміна таблиці