Энерго збережувальні технології

Реферат

1. Актуальність енергозбереження до на етапі. 3

2. Енергозберігаючі технології. 4

Укладання. 14

Список використовуваної літератури.. 15

Запровадження

До останнього двадцятиріччя енергетика забезпечувала підвищення добробуту у світі приблизно рівних частках рахунок збільшення виробництва енергоресурсів, і поліпшення використання коштів і в розвинених країн заходи для енергозбереження давала 60-65% економічного зростання. Через війну енергоємність національного доходу зменшилася цей період світі на 18% й у розвинених країн – на 21-27%. Невипадково корінне підвищення енергетичної ефективності економіки (системних заходів для енергозбереження) є завданням Енергетичної стратегії Росії. Енергетична стратегія передбачає інтенсивну реалізацію організаційних і технологічних заходів економії палива й енергії, тобто. проведення цілеспрямовано енергозберігаючої політики. І тому Росія має великим потенціалом організаційного й технологічного енергозбереження. Реалізація освоєних у вітчизняній і світова практиці організаційних і технологічних заходів для економії енергоресурсів здатна до 2020 року зменшити їхню витрата країни на 40-48% чи 360-430 млн. т. у. тонн на рік. Близько третини потенціалу енергозбереження мають галузі ПЕК, інша третину зосереджена інших галузях в промисловості й у будівництві, понад чверть – вкоммунально-битовом секторі, 6-7% — на транспорті, і 3% — сільському господарстві.

1. Актуальність енергозбереження до на етапі

Енергоресурсозбереження є одним із найсерйозніших завдань ХХІ сторіччя. Від результатів розв’язання проблеми залежить місце нашого суспільства на ряду розвинених стосовно економіки країн і життя громадян. Росія лише має усіма необхідними на природні ресурси і інтелектуальним потенціалом для успішного розв’язання власних енергетичних проблем, а й об’єктивно є ресурсної базою для європейських і азіатських держав, експортуючи нафту, нафтопродукти й природного газу обсягом, стратегічно значимих для країн-імпортерів. Проте надмірність паливно-енергетичних ресурсів у нашій країні не має передбачатиенергорасточительность,т.к лише енергоефективне господарювання при відкритому ринковому економіці є найважливішим чинником якого конкурентоспроможності російських товарів та послуг. Перед суспільством поставлена дуже амбіційна завдання — домогтися подвоєння валового внутрішнього продукту (ВВП) за 10 років, але вирішити цю завдання, не змінивши радикально ставлення доенергоресурсосбережению, не знизивши енергоємність виробництва, вдасться.

17 стр., 8242 слов

Соціальна робота з людьми літнього та старого віку

... предметом дослідження було визначено такі завдання: 1)розглянути людей літнього та старого віку як соціальна спільність; 2)дослідити участь людей літнього віку в житті сучасного суспільства; )проаналізувати правовий ... створення умов для прояву активності людей похилого віку в мікросоціумі й задоволення їхніх інтересів; роз'яснювальна робота серед близьких і різних людей похилого віку. Зважаючи ...

Енергозбереження має бути віднесене до стратегічним завданням держави, будучи водночас і основним методом забезпечення енергетичній безпеці, і єдиним реальним способом збереження високих доходів від цього вуглеводневої сировини.

>Требуемие для внутрішнього розвитку енергоресурси можна було одержати як рахунок збільшення видобутку сировини в важкодоступних районах та будівництва ЗС нових енергооб’єктів а й, з меншими витратами, з допомогою енергозбереження у центрах споживання — великих і малих поселеннях.

Стратегічна мета енергозбереження сама й випливає з його визначення — це зростання енергоефективності в усіх галузях, переважають у всіх поселеннях в країні загалом. І — визначити, якими заходами і (наскільки можна досягти цього підвищення.

Цілі енергозбереження збігаються і коїться з іншими цілями муніципальних утворень, як-от поліпшення екологічній ситуації, підвищення економічності систем енергопостачання та інших.

Зниження споживання дозволяє забезпечувати підключення нових споживачів при мінімальних капітальних витратах в розвитку інфраструктури знімає проблеми виділення земельних ділянок, під нове будівництво об’єктів генерації, відчуженнясанитарно-защитних зон тощо., у цілому позитивно б’є по містобудівному розвитку.

Рішення завдань підвищення енергоефективності на сьогоднішньому етапі, коли є великий резерв маловитратних заходів, також збігаються з більшістю стратегічних цілей держави й суб’єктів господарювання.

2. Енергозберігаючі технології

енергозаощаджуючих технологій

Основна роль збільшенні ефективність використання енергії належить сучасним енергозберігаючим технологіям . Після енергетичної кризи 1970-х років ХХ століття і вони стали пріоритетними у розвитку економіки Західної Європи, а від початку ринкових реформ — й у нашій країні. У цьому впровадження, крім очевидних екологічних плюсів, несе цілком реальні вигоди — зменшення витрат, що з енергетичними витратами.

Енергозбереження

За даними фахівців, частка енерговитрат в собівартості продукції Росії сягає 30-40%, що значно вище, ніж, наприклад, у країнах. Однією з основних такої положення є застарілі >енергорасточительние технології , обладнання та прилади. Вочевидь, що зниження таких витрат й застосування їх енергозберігаючих технологій дозволяє підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

У Росії її до 75% використаної усією електроенергії на виробництвах використовується доведення на дію різноманітних електроприводів. Зазвичай, більшості вітчизняних підприємств встановлено електродвигуни з великим запасом за проектною потужністю для максимальну продуктивність устаткування, як і раніше, що години пікового навантаження припадає лише 15-20% загального час його роботи. Через війнуелектродвигателям із постійною швидкістю обертання потрібно значно (до 60%) більше енергії, ніж потрібно.

За даними європейських експертів, вартість електроенергії, споживаної щорічно середнім двигуном у промисловості, майже 5 разів перевищує власну вартість. У зв’язку з цим очевидна необхідність застосування енергозберігаючих технологій й оптимізації устаткування з допомогою електроприводів.

17 стр., 8418 слов

Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

... розглянути структуру та сутність сучасного діловодства; розглянути використання комп’ютерних технологій на етапі документування; розглянути використання комп’ютерних технологій при організації документообігу. У процесі написання курсової ... та інші; на емпіричному рівні: огляд літератури. Робота складається з реферату, вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Основний текст ...

Комплексно підійти до вирішення цієї проблеми пропонує, наприклад, японський концернOmron, спеціалізуючись із випуску продукції для автоматизації технологічних наукових і виробничих процесів.

Зокрема, добре себе зарекомендуваличастотно-регулируемие електроприводи з умонтованими функціями оптимізації енергоспоживання. Суть в гнучкому зміні частоти їх обертання залежно від реальної навантаження, що дозволяє заощадити до 30-50% споживаної електроенергії. У цьому найчастіше потрібно заміна стандартного електродвигуна, що особливо на часі при модернізації виробництв.

Режим енергозбереження

Такі енергозберігаючі електроприводи і кошти автоматизації може бути впроваджені більшості промислових підприємств у сфері ЖКГ: від ліфтів і вентиляційних установок до автоматизації підприємств, де нераціональний витрати пов’язані з наявністю морально і майже фізично застарілого устаткування. По різних джерел, у країнах до 80% що запускаються в експлуатацію електроприводів вже є регульованими. У нашій країні, поки їхня частка набагато нижча, а необхідність використання енергозберігаючих технологій дедалі більше актуальна.

Є й інші шляхи раціональніше скористатися електроенергію, причому як з виробництва, а й у побуті. Так, віддавна відомі «розумні» системи висвітлення, широко впроваджуються у країнах Західної Європи, навіть особливо у Японії. Інтерес до них не чудовий, враховуючи, що, залежно від призначення приміщень, висвітлення може витрачатися до 60% загального енергоспоживання житлових і офісних будинків. За розрахунками спеціалістів російської «>Светек», що розробляє таке рішення нашій країні, енергозберігаючі системи висвітлення дозволяють знизити видатки висвітлення до 8-10 раз!

Енергозберігаючий ефект

Зрозуміло, такі висвітлення було б не повними без використання енергозберігаючих ламп. Їх можна розділити на дві групи з сферам використання: потужні енергозберігаючі лампи великих розмірів, призначені висвітленню офісів, торгових майданчиків, кафе, і компактні лампи зі стандартними цоколями від використання в квартирах . Економія електроенергії із застосуванням ламп сягає 80%, а у тому, що, порівняно зі звичайними лампами їх тривалість життя в багато разів більше.

До найбільш «ненажерного» устаткування, що у житлових і офісних приміщеннях, належить практично вся кліматична техніка, передусім, кондиціонери. Зрозуміло, боротьба за енергоефективність не могла пройти повз цієї категорії побутових пристроїв.

>Признанними авторитетами у сфері зниженняенергоемкости систем вентиляції й кондиціонування є компаніїHoval (Ліхтенштейн) іDantherm (Данія).

У своїй продукції застосовують новітні технологій і конструкторські розробки, дозволяють зменшити енерговитрати за збереження високої продуктивності.

Наприклад, характерною рисою агрегатів виробництваHoval є використання патентованоговоздухораспределителя, забезпечує формуванняприточной струменя з далекобійністю від 3,5 до 18 м рахунок автоматично регульованого становища лопаток,закручивающих повітряний потік. Основною перевагою такий конструкції є висока енергетична ефективність завдяки поліпшеним показниками організаціївоздухообмена, рециркуляції повітря і рекуперації тепла.

6 стр., 2666 слов

Композиційні матеріали

... Використання в одному матеріалі декількох матриць (поліматричного композиційні матеріали) чи наповнювачів різної природи (гібридні композиційні матеріали) ... напрям діючих навантажень. Можна створити матеріали як з ізотропними, так і з ... тепло-, волого-, вогне-і ​​хім. стійкість. За матричного матеріалу розрізняють полімерні , металеві, вуглецеві, керамічні та ін композити. Композиційні матеріали ...

За оцінками спеціалістів, у Росії більш як третина всіх енергоресурсів країни витрачається опалення житлових, офісних і виробничих споруджень . Тому всі перелічені вище технологій і методи енергозбереження будуть малоефективні без боротьби з непродуктивними втратами тепла.

Які ж шляхами можна підвищити енергоефективність у комунальній сфері? На думку спеціалістів компаніїROCKWOOL, світового лідера у сфері виробництва незаймистою теплоізоляції, слід виділити три основні напрями енергозбереження.

По-перше, це зниження втрат на етапі вироблення і транспортування тепла — тобто підвищення ефективності роботи ТЕС, модернізація ЦТП заміняючинеекономичного устаткування, застосування довговічних теплоізоляційних матеріалів під час прокладання і шляхом модернізації теплових мереж.

По-друге, підвищення енергоефективності будинків з допомогою комплексного застосування теплоізоляційних рішень для зовнішніх огороджуючих конструкцій (насамперед, фасадів і покрівель).

Зокрема,штукатурние системи утеплення фасадівROCKFACADE дозволяють скоротити тепловтрати через зовнішні стіни щонайменше ніж у двічі.

І, по-третє, використання радіаторів опалення із автоматичною регуляцією і систем вентиляції з функції рекуперації тепла.

Які ж шляхами можна підвищити енергоефективність у комунальній сфері? На думку спеціалістів компаніїROCKWOOL, світового лідера у сфері виробництва незаймистою теплоізоляції, слід виділити три основні напрями енергозбереження. По-перше, це зниження втрат на етапі вироблення і транспортування тепла — тобто підвищення ефективності роботи ТЕС, модернізація ЦТП заміняючинеекономичного устаткування, застосування довговічних теплоізоляційних матеріалів під час прокладання і можливість модернізації теплових мереж. По-друге, підвищення енергоефективності будинків з допомогою комплексного застосування теплоізоляційних рішень для зовнішніх огороджуючих конструкцій (насамперед, фасадів і покрівель).

Зокрема,штукатурние системи утеплення фасадівROCKFACADE дозволяють скоротити тепловтрати через зовнішні стіни щонайменше ніж у двічі. І, по-третє, використання радіаторів опалення із автоматичною регуляцією і систем вентиляції з функції рекуперації тепла.

Останніми роками все енергоефективні технології об’єднують у концепцію з так званого пасивного вдома, тобто житла, максимально дружелюбного навколишньому середовищі. У Західної Європи зараз будуються пасивні будинки з енергоспоживанням трохи більше 15Квт,ч/м3 рік, що як удесятеро економічніше типовий вітчизняної «хрущовки». Можна сміливо сказати, такі будинку — це майбутнє світового будівництва, якщо вони фактично опалюються з допомогою тепла, який виділяється людьми і електроприладами.

За словами ІгоряЮсуфова, глави Міненерго Росії, потенціал енергозбереження становить менше 400 мільйонів тонн умовного палива на рік чи 30-40% всього енергоспоживання країни. У екологічному обчисленні це сотні мільйонів тонн вуглекислого газу, які потраплять у повітря.

8 стр., 3502 слов

Застосування спектрального аналізу » Українські и

... з заданими властивостями. </ p> Достоїнствами спектрального аналізу є висока чутливість ішвидкість отримання результатів. За допомогою спектрального аналізу можназнайти в пробі масою 6 * 10 ... спектральної щільністю інтенсивності випромінювання. </ p> спектральну щільність потоку випромінювання можна знайти експериментально. Для цього треба за допомогою призми отримати спектр ...

енергозаощаджуючих технологій

Енергозберігаючі матеріали

Сьогодні у Росії, та й в усьому світі, спостерігається попит на енергозберігаючі матеріали, обумовлений зростанням цін енергоносії. Використовуються різні матеріали утеплення стін, покрівлі і перекриттів. Розглянемо основні їх.

>Минераловатние матеріали – це теплоізоляційні матеріали, виготовленими з каменю та шлаків. Дані матеріали є вату, сировиною на яку служать базальтові породи, вапняк, доломіт й інші.Шлаковату роблять із відпрацювання виробів кольорової та чорної металургії. Дані матеріали мають також низку незаперечних якостей – висока тепла і звукоізоляція, опірність впливу вологи, тепла, рідин. Вонинегорючие, легкі, екологічні. Монтаж таких матеріалів досить простий, оскільки вони охоче піддаються зміни форм і збільшення розмірів. Матеріали з урахуванням мінеральної вати використовують у протипожежних системах.

Дані вироби часто використовуються під час створення фасадних систем утеплення як звичайна мокра штукатурка, а як і можуть бути як навісного теплоізоляційного шару в фасадах і стінах. Застосовуютьсяминеральноватние матеріали при утеплення як внутрішніх, і зовнішніх стін.

Матеріали для теплоізоляції з скловати мають схожі властивості зминералованними виробами, але є і кілька відмінностей. Через те, що волокна скла довші і товсті, скловата більш пружна і міцна, вона часто піддається деформації та приймає більш суттєві форми. Цей вид ізоляції як і має високими звукоізоляційними властивостями. Вироби з скловолокна не зазнають впливу агресивних середовищ, хімічних речовин і мікроорганізмів, тому термін їхньої служби практично необмежений.Стекловата як інегорюча.Стекловата добре підійде для внутрішнього утеплення будь-яких конструкцій.

>Стекловолокно це як пружний і еластичний матеріал, ніж скловата. Він такий ж має усіма позитивними якостями скловати. За підсумками скловолокна створили утеплювальний матеріалIzoverKT11, що може бути використаний широко він у різних типах будинків. Згаданою матеріалом можна утеплювати як цегельні і дерев’яні, і бетонні стіни. Упаковка цього матеріалу дозволяє транспортування і збереження без особливих труднощів.

Ще однією сучасним теплоізоляційним матеріалом є пінополістиролекструдированний. Плити зпенополистирола мають низьку теплопровідність, причому досить високою щільністю. Цей факт дозволяє застосовувати цей матеріал у ролі утеплювача, а й як конструктивний матеріал, з яких то, можливо складено частина стіни чи стелі. Також пінополістирол має низькоюгигроскопичностью, тобто не вбирає вологу.

>Пенополистирол, що випускається під торгової маркоюURSA,трудновоспламеняем й володіє